wiki:OSC2013KansaiKyoto

オープンソースカンファレンス2013 !Kansai@Kyoto

 http://www.ospn.jp/osc2013-kyoto/

展示ブースの内容

セミナー