Change History for WikiStart

Version Date Author Comment
166 3 years munepi
165 4 years munepi
164 4 years munepi
163 4 years munepi
162 4 years munepi
161 4 years tanakanata comment "Vine Linux 5 情報"
160 5 years tanakanata add OSC 2013 tokyo/spring
159 5 years tanakanata mv old item of "これから開催される集い"
158 5 years daisuke
157 5 years tanakanata update release note link
156 5 years tanakanata change link to FAQ
155 5 years tanakanata
154 5 years tanakanata 暫定的に Vine 5 FAQ を 「Vine Linux 6 情報」欄にリンク
153 5 years munepi
152 5 years munepi
151 5 years munepi OSC2012TokyoSpring を追加。
150 5 years munepi Developers Summit 2012 / デブサミ2012 を追加
149 5 years Takemikaduchi
148 6 years yasumichi
147 6 years munepi
146 6 years munepi
145 6 years munepi
144 6 years munepi
143 6 years munepi
142 6 years munepi
141 6 years munepi
140 6 years yasumichi FAQ のリンク先を変更
139 6 years tanakanata Vine 5 情報をリンクを残して階層下げ。Vine 6 情報でリプレイス
138 6 years munepi
137 6 years munepi
136 6 years munepi
135 6 years munepi
134 6 years munepi
133 6 years munepi
132 6 years munepi
131 6 years iwaim OSC仙台、人員不足で参加見送り
130 6 years iwaim OSC2011 Tokyo/Springを過去の集いに移動
129 6 years munepi デブサミ2011、終了。各イベントの日付を追加。
128 6 years daisuke
127 6 years munepi 参加検討中の OSC を2つ追加。
126 6 years munepi 2つのイベントへリンク
125 6 years munepi
124 6 years munepi
123 6 years iwaim 集いの情報更新
122 6 years munepi Vine Linux 5.2 リリースパーティを追加
121 7 years iwaim 開催されたOSCを過去に。
120 7 years iwaim 開催済みのイベントを移動
119 7 years munepi
118 7 years daisuke
117 7 years daisuke
116 7 years iwaim
115 7 years daisuke
114 7 years iwaim 「Vine Linux ユーザの集い」節追加
113 7 years yasumichi
112 7 years yasumichi
111 8 years yasumichi
110 8 years yasumichi Vine Linuxの方針へのリンクを追加。
109 8 years daisuke
108 8 years munepi FAQ のページを追加
107 8 years daisuke
106 8 years daisuke
105 8 years yasumichi
104 8 years yasumichi KnownIssue 既知の問題を追加
103 8 years daisuke
102 8 years daisuke
101 8 years daisuke
100 8 years daisuke
99 8 years daisuke
98 8 years daisuke
97 8 years daisuke
96 8 years yasumichi
95 8 years yasumichi
94 8 years yasumichi
93 8 years daisuke
92 8 years iwamoto
91 8 years daisuke
90 8 years kazutaka
89 8 years kazutaka
88 8 years daisuke
87 8 years daisuke
86 8 years munepi wiki/DocTeam へのリンクを追加
85 8 years daisuke
84 8 years daisuke
83 8 years daisuke
82 8 years tomop
81 8 years daisuke
80 8 years daisuke
79 8 years daisuke
78 8 years daisuke
77 8 years munepi Hardware/EeePC へのリンクを追加
76 8 years munepi EeePC へのリンクを追加
75 8 years daisuke
74 8 years daisuke
73 8 years munepi Emacs へのリンクを追加
72 8 years daisuke
71 8 years daisuke
70 8 years daisuke
69 8 years daisuke
68 8 years kazutaka
67 9 years kazutaka
66 9 years daisuke
65 9 years daisuke
64 9 years daisuke
63 9 years daisuke
62 9 years daisuke
61 9 years daisuke
60 9 years daisuke
59 9 years kazutaka
58 9 years daisuke
57 9 years kazutaka
56 9 years kazutaka
55 9 years kazutaka
54 9 years kazutaka
53 9 years kazutaka
52 9 years kazutaka
51 9 years kazutaka
50 9 years daisuke
49 9 years daisuke
48 9 years daisuke
47 9 years daisuke
46 9 years daisuke
45 9 years daisuke
44 9 years daisuke
43 9 years daisuke
42 9 years daisuke
41 9 years daisuke
40 9 years kazutaka
39 9 years daisuke
38 9 years daisuke
37 9 years daisuke
36 9 years daisuke
35 9 years daisuke
34 9 years daisuke
33 9 years daisuke
32 9 years daisuke
31 9 years daisuke
30 9 years daisuke
29 9 years daisuke
28 9 years kazutaka
27 9 years kazutaka
26 9 years daisuke
25 9 years daisuke
24 9 years daisuke
23 9 years daisuke
22 9 years daisuke
21 9 years daisuke
20 9 years daisuke
19 9 years daisuke
18 9 years daisuke
17 9 years daisuke
16 9 years daisuke
15 9 years daisuke
14 9 years daisuke
13 9 years kazutaka
12 9 years kazutaka
11 9 years kazutaka
10 9 years kazutaka
9 9 years daisuke
8 9 years daisuke
7 9 years daisuke
6 9 years daisuke
5 9 years daisuke
4 9 years daisuke
3 9 years daisuke
2 9 years daisuke
1 9 years trac