Change History for WikiStart

Version Date Author Comment
166 3 years munepi
165 4 years munepi
164 5 years munepi
163 5 years munepi
162 5 years munepi
161 5 years tanakanata comment "Vine Linux 5 情報"
160 5 years tanakanata add OSC 2013 tokyo/spring
159 5 years tanakanata mv old item of "これから開催される集い"
158 5 years daisuke
157 5 years tanakanata update release note link
156 6 years tanakanata change link to FAQ
155 6 years tanakanata
154 6 years tanakanata 暫定的に Vine 5 FAQ を 「Vine Linux 6 情報」欄にリンク
153 6 years munepi
152 6 years munepi
151 6 years munepi OSC2012TokyoSpring を追加。
150 6 years munepi Developers Summit 2012 / デブサミ2012 を追加
149 6 years Takemikaduchi
148 6 years yasumichi
147 6 years munepi
146 6 years munepi
145 6 years munepi
144 6 years munepi
143 6 years munepi
142 6 years munepi
141 6 years munepi
140 6 years yasumichi FAQ のリンク先を変更
139 6 years tanakanata Vine 5 情報をリンクを残して階層下げ。Vine 6 情報でリプレイス
138 7 years munepi
137 7 years munepi
136 7 years munepi
135 7 years munepi
134 7 years munepi
133 7 years munepi
132 7 years munepi
131 7 years iwaim OSC仙台、人員不足で参加見送り
130 7 years iwaim OSC2011 Tokyo/Springを過去の集いに移動
129 7 years munepi デブサミ2011、終了。各イベントの日付を追加。
128 7 years daisuke
127 7 years munepi 参加検討中の OSC を2つ追加。
126 7 years munepi 2つのイベントへリンク
125 7 years munepi
124 7 years munepi
123 7 years iwaim 集いの情報更新
122 7 years munepi Vine Linux 5.2 リリースパーティを追加
121 7 years iwaim 開催されたOSCを過去に。
120 7 years iwaim 開催済みのイベントを移動
119 7 years munepi
118 8 years daisuke
117 8 years daisuke
116 8 years iwaim
115 8 years daisuke
114 8 years iwaim 「Vine Linux ユーザの集い」節追加
113 8 years yasumichi
112 8 years yasumichi
111 8 years yasumichi
110 8 years yasumichi Vine Linuxの方針へのリンクを追加。
109 8 years daisuke
108 8 years munepi FAQ のページを追加
107 8 years daisuke
106 8 years daisuke
105 8 years yasumichi
104 8 years yasumichi KnownIssue 既知の問題を追加
103 8 years daisuke
102 8 years daisuke
101 8 years daisuke
100 8 years daisuke
99 8 years daisuke
98 8 years daisuke
97 8 years daisuke
96 8 years yasumichi
95 8 years yasumichi
94 8 years yasumichi
93 8 years daisuke
92 8 years iwamoto
91 9 years daisuke
90 9 years kazutaka
89 9 years kazutaka
88 9 years daisuke
87 9 years daisuke
86 9 years munepi wiki/DocTeam へのリンクを追加
85 9 years daisuke
84 9 years daisuke
83 9 years daisuke
82 9 years tomop
81 9 years daisuke
80 9 years daisuke
79 9 years daisuke
78 9 years daisuke
77 9 years munepi Hardware/EeePC へのリンクを追加
76 9 years munepi EeePC へのリンクを追加
75 9 years daisuke
74 9 years daisuke
73 9 years munepi Emacs へのリンクを追加
72 9 years daisuke
71 9 years daisuke
70 9 years daisuke
69 9 years daisuke
68 9 years kazutaka
67 9 years kazutaka
66 9 years daisuke
65 9 years daisuke
64 9 years daisuke
63 10 years daisuke
62 10 years daisuke
61 10 years daisuke
60 10 years daisuke
59 10 years kazutaka
58 10 years daisuke
57 10 years kazutaka
56 10 years kazutaka
55 10 years kazutaka
54 10 years kazutaka
53 10 years kazutaka
52 10 years kazutaka
51 10 years kazutaka
50 10 years daisuke
49 10 years daisuke
48 10 years daisuke
47 10 years daisuke
46 10 years daisuke
45 10 years daisuke
44 10 years daisuke
43 10 years daisuke
42 10 years daisuke
41 10 years daisuke
40 10 years kazutaka
39 10 years daisuke
38 10 years daisuke
37 10 years daisuke
36 10 years daisuke
35 10 years daisuke
34 10 years daisuke
33 10 years daisuke
32 10 years daisuke
31 10 years daisuke
30 10 years daisuke
29 10 years daisuke
28 10 years kazutaka
27 10 years kazutaka
26 10 years daisuke
25 10 years daisuke
24 10 years daisuke
23 10 years daisuke
22 10 years daisuke
21 10 years daisuke
20 10 years daisuke
19 10 years daisuke
18 10 years daisuke
17 10 years daisuke
16 10 years daisuke
15 10 years daisuke
14 10 years daisuke
13 10 years kazutaka
12 10 years kazutaka
11 10 years kazutaka
10 10 years kazutaka
9 10 years daisuke
8 10 years daisuke
7 10 years daisuke
6 10 years daisuke
5 10 years daisuke
4 10 years daisuke
3 10 years daisuke
2 10 years daisuke
1 10 years trac