Change History for Vine7/Roadmap

Version Date Author Comment
12 7 years tanakanata リリース日を再設定 > 8 月
11 7 years tanakanata スケジュールを更新
10 8 years tanakanata add new schedule
9 9 years daisuke
8 9 years daisuke
7 10 years tanakanata add Vine Linux 7 T-day ">=2012/7"
6 11 years tanakanata
5 11 years tanakanata
4 11 years tanakanata
3 11 years tanakanata
2 11 years tanakanata
1 11 years tanakanata