Change History for Vine7/Roadmap

Version Date Author Comment
12 8 years tanakanata リリース日を再設定 > 8 月
11 8 years tanakanata スケジュールを更新
10 9 years tanakanata add new schedule
9 10 years daisuke
8 10 years daisuke
7 12 years tanakanata add Vine Linux 7 T-day ">=2012/7"
6 12 years tanakanata
5 12 years tanakanata
4 12 years tanakanata
3 12 years tanakanata
2 12 years tanakanata
1 12 years tanakanata