Change History for TODOforVine7

Version Date Author Comment
14 7 years tanakanata 「あれはどこ?」のページへのリンクを追加 from 「GNOME3 関連」ページ
13 8 years tanakanata 要リビルド PKG を http://trac.vinelinux.org/wiki/VineSeed/NeedToRebuildPackage
12 8 years Takemikaduchi
11 10 years Takemikaduchi
10 11 years Takemikaduchi
9 11 years tanakanata
8 11 years tanakanata
7 11 years tanakanata
6 11 years tanakanata
5 11 years tanakanata
4 11 years tanakanata
3 11 years tanakanata
2 11 years tanakanata
1 11 years tanakanata