Change History for TODOforVine7

Version Date Author Comment
14 9 years tanakanata 「あれはどこ?」のページへのリンクを追加 from 「GNOME3 関連」ページ
13 9 years tanakanata 要リビルド PKG を http://trac.vinelinux.org/wiki/VineSeed/NeedToRebuildPackage
12 9 years Takemikaduchi
11 11 years Takemikaduchi
10 12 years Takemikaduchi
9 12 years tanakanata
8 12 years tanakanata
7 12 years tanakanata
6 12 years tanakanata
5 12 years tanakanata
4 12 years tanakanata
3 12 years tanakanata
2 12 years tanakanata
1 12 years tanakanata