source: projects/synaptic/trunk/po/pl.po @ 280

Revision 280, 97.3 KB checked in by yasumichi, 14 years ago (diff)

first import

Line 
1# translation of synaptic.po to Polski
2# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3#
4# przyjęte zasaday (uwagi na e-mail):
5# downgrade = cofnięcie wersji
6# pinned = przyszyty
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: synaptic\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-06-21 13:36+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-02-20 01:22+0100\n"
13"Last-Translator: Emil Nowak <emil5@go2.pl>\n"
14"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
19"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20
21#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "admin"
22#: ../common/sections_trans.cc:12
23msgid "System Administration"
24msgstr "Administracja systemem"
25
26#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "base"
27#: ../common/sections_trans.cc:14
28msgid "Base System"
29msgstr "System Bazowy"
30
31#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "comm"
32#: ../common/sections_trans.cc:16
33msgid "Communication"
34msgstr "Komunikacja"
35
36#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "devel"
37#: ../common/sections_trans.cc:18
38msgid "Development"
39msgstr "Programowanie"
40
41#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "doc"
42#: ../common/sections_trans.cc:20
43msgid "Documentation"
44msgstr "Dokumentacja"
45
46#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "editors"
47#: ../common/sections_trans.cc:22
48msgid "Editors"
49msgstr "Edytory"
50
51#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "electronics"
52#: ../common/sections_trans.cc:24
53msgid "Electronics"
54msgstr "Elektronika"
55
56#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "emmbedded"
57#: ../common/sections_trans.cc:26
58msgid "Embedded Devices"
59msgstr ""
60
61#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "games"
62#: ../common/sections_trans.cc:28
63msgid "Games and Amusement"
64msgstr "Gry i rozrywka"
65
66#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "gnome"
67#: ../common/sections_trans.cc:30
68msgid "GNOME Desktop Environment"
69msgstr "Środowisko GNOME"
70
71#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "graphics"
72#: ../common/sections_trans.cc:32
73msgid "Graphics"
74msgstr "Grafika"
75
76#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "hamradio"
77#: ../common/sections_trans.cc:34
78msgid "Amateur Radio"
79msgstr "Radio amatorskie"
80
81#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "interpreters"
82#: ../common/sections_trans.cc:36
83msgid "Interpreted Computer Languages"
84msgstr "Interpretacje języków komputerowych"
85
86#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "KDE"
87#: ../common/sections_trans.cc:38
88msgid "KDE Desktop Environment"
89msgstr "Środowisko KDE"
90
91#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "libdevel"
92#: ../common/sections_trans.cc:40
93msgid "Libraries - Development"
94msgstr "Biblioteki - programistyczne"
95
96#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "libs"
97#: ../common/sections_trans.cc:42
98msgid "Libraries"
99msgstr "Biblioteki"
100
101#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "mail"
102#: ../common/sections_trans.cc:44
103msgid "Email"
104msgstr "Email"
105
106#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "math"
107#: ../common/sections_trans.cc:46
108msgid "Mathematics"
109msgstr "Matematyka"
110
111#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "misc"
112#: ../common/sections_trans.cc:48
113msgid "Miscellaneous - Text Based"
114msgstr "Różne - Tryb tekstowy"
115
116#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "net"
117#: ../common/sections_trans.cc:50
118msgid "Networking"
119msgstr "Sieć"
120
121#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "news"
122#: ../common/sections_trans.cc:52
123msgid "Newsgroup"
124msgstr "Grupy nowin"
125
126#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "oldlibs"
127#: ../common/sections_trans.cc:54
128msgid "Libraries - Old"
129msgstr "Biblioteki - stare"
130
131#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "otherosfs"
132#: ../common/sections_trans.cc:56
133msgid "Cross Platform"
134msgstr "Międzysystemowe"
135
136#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "perl"
137#: ../common/sections_trans.cc:58
138msgid "Perl Programming Language"
139msgstr "Język programowania Perl"
140
141#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "python"
142#: ../common/sections_trans.cc:60
143msgid "Python Programming Language"
144msgstr "Język programowania Python"
145
146#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "science"
147#: ../common/sections_trans.cc:62
148msgid "Science"
149msgstr "Nauka"
150
151#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "shells"
152#: ../common/sections_trans.cc:64
153msgid "Shells"
154msgstr "Powłoki"
155
156#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "sound"
157#: ../common/sections_trans.cc:66
158msgid "Multimedia"
159msgstr "Multimedia"
160
161#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "tex"
162#: ../common/sections_trans.cc:68
163msgid "TeX Authoring"
164msgstr "Narzędzia TeX"
165
166#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "text"
167#: ../common/sections_trans.cc:70
168msgid "Word Processing"
169msgstr "Przetwarzanie tekstu"
170
171#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "utils"
172#: ../common/sections_trans.cc:72
173msgid "Utilities"
174msgstr "Narzędzia"
175
176#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "web"
177#: ../common/sections_trans.cc:74
178msgid "World Wide Web"
179msgstr "Sieć www"
180
181#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "x11"
182#: ../common/sections_trans.cc:76
183msgid "Miscellaneous  - Graphical"
184msgstr "Różne - graficzne"
185
186#. TRANSLATORS: The section of the package is not known
187#: ../common/sections_trans.cc:78 ../common/rpackage.cc:110
188msgid "Unknown"
189msgstr "Nieznany"
190
191#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "alien"
192#: ../common/sections_trans.cc:80
193msgid "Converted From RPM by Alien"
194msgstr "Skonwertowane z rpm przez program alien"
195
196#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "non-US"
197#. Export to the outside of the USA is not allowed
198#. or restricted
199#: ../common/sections_trans.cc:85 ../common/sections_trans.cc:103
200#: ../common/sections_trans.cc:107
201msgid "Restricted On Export"
202msgstr "Z ograniczeniami eksportu"
203
204#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "non free"
205#: ../common/sections_trans.cc:87 ../common/sections_trans.cc:104
206msgid "non free"
207msgstr "non free"
208
209#. TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "contrib"
210#. Free software that depends on non-free software
211#: ../common/sections_trans.cc:90 ../common/sections_trans.cc:108
212msgid "contrib"
213msgstr "contrib"
214
215#: ../common/indexcopy.cc:51 ../common/rpmindexcopy.cc:75
216#, c-format
217msgid "Stat failed for %s"
218msgstr "Komenda Stat dla %s zakończyła się niepowodzeniem"
219
220#: ../common/indexcopy.cc:78 ../common/rpmindexcopy.cc:107
221msgid "Unable to create a tmp file"
222msgstr "Nie można utworzyć pliku tymczasowego"
223
224#: ../common/indexcopy.cc:107
225msgid "gzip failed, perhaps the disk is full."
226msgstr ""
227"działanie gzip zkończyło się niepowodzeniem, prawdopodobnie z powodu braku "
228"wolnego miejsca na dysku."
229
230#: ../common/indexcopy.cc:128
231msgid "Failed to reopen fd"
232msgstr "Błąd podczas ponownego otwierania fd"
233
234#: ../common/indexcopy.cc:218 ../common/indexcopy.cc:242
235#: ../common/rpmindexcopy.cc:169 ../common/rpmindexcopy.cc:205
236msgid "Failed to rename"
237msgstr "Nie powiodła się zmiana nazwy"
238
239#: ../common/indexcopy.cc:266
240msgid "No valid records were found."
241msgstr "Nie odnaleziono właściwych rekordów."
242
243#: ../common/indexcopy.cc:441
244msgid "Cannot find filename or size tag"
245msgstr "Nie odnaleziono pliku o określonej nazwie lub rozmiarze"
246
247#: ../common/indexcopy.cc:485
248msgid "Error parsing file record"
249msgstr "Błąd przetwarzania pliku rekordów"
250
251#: ../common/rcacheactor.cc:58
252#, fuzzy, c-format
253msgid "could not open recommends file %s"
254msgstr "Błąd wewnętrzny: Nie udało się otworzyć pliku ZredukowanegoWidoku %s"
255
256#: ../common/rcacheactor.cc:84
257#, fuzzy, c-format
258msgid "Bad regular expression '%s' in Recommends file."
259msgstr "Niewłaściwe wyrażenie regularne '%s' w pliku zredukowanego podglądu."
260
261#: ../common/rcdscanner.cc:112 ../common/rcdscanner.cc:162
262#, c-format
263msgid "Failed to open %s.new"
264msgstr "Nie udało się otworzyć %s.new"
265
266#: ../common/rcdscanner.cc:137 ../common/rcdscanner.cc:247
267#, c-format
268msgid "Failed to rename %s.new to %s"
269msgstr "Nie udało się zmienić nazwy %s.new na %s"
270
271#: ../common/rcdscanner.cc:202 ../common/rcdscanner.cc:235
272msgid "Internal error"
273msgstr "Wewnętrzny błąd"
274
275#: ../common/rcdscanner.cc:260
276msgid "Preparing..."
277msgstr "Przygotowanie..."
278
279#: ../common/rcdscanner.cc:273
280#, c-format
281msgid "Unable to read the cdrom database %s"
282msgstr "Nie udało się odczytać bazy danych cdrom %s"
283
284#: ../common/rcdscanner.cc:280 ../common/rcdscanner.cc:322
285#: ../common/rcdscanner.cc:421
286msgid "Unmounting CD-ROM..."
287msgstr "Odmontowywanie napędu CD-ROM..."
288
289#: ../common/rcdscanner.cc:283
290msgid "Waiting for disc..."
291msgstr "Oczekiwanie na płytę..."
292
293#: ../common/rcdscanner.cc:284
294msgid "Insert a disc in the drive."
295msgstr "Proszę włożyć płytę do napędu."
296
297#. Mount the new CDROM
298#: ../common/rcdscanner.cc:288
299msgid "Mounting CD-ROM..."
300msgstr "Montowanie CD-ROMu..."
301
302#: ../common/rcdscanner.cc:291
303msgid "Failed to mount the cdrom."
304msgstr "Nie udało się zamontować cdromu."
305
306#: ../common/rcdscanner.cc:295
307msgid "Identifying disc..."
308msgstr "Identyfikacja dysku..."
309
310#: ../common/rcdscanner.cc:298
311msgid "Couldn't identify disc."
312msgstr "Nie udało się zidentyfikować dysku."
313
314#: ../common/rcdscanner.cc:301
315msgid "Scanning disc..."
316msgstr "Skanowanie dysku..."
317
318#: ../common/rcdscanner.cc:316
319msgid "Cleaning package lists..."
320msgstr "Czyszczenie listy pakietów..."
321
322#: ../common/rcdscanner.cc:329
323msgid ""
324"Unable to locate any package files. Perhaps this is not an APT enabled disc."
325msgstr ""
326"Nie udało się zlokalizować żadnych plików z pakietami. Prawdopodobnie nie "
327"jest to płytka obsługiwana przez system APT."
328
329#: ../common/rcdscanner.cc:380
330#, fuzzy
331msgid "Disc not successfully scanned."
332msgstr "Skanowanie płytki nie powiodło się."
333
334#: ../common/rcdscanner.cc:384
335msgid "Empty disc name."
336msgstr "Brak nazwy dla płytki."
337
338#: ../common/rcdscanner.cc:387
339msgid "Registering disc..."
340msgstr "Rejestrowanie płytki..."
341
342#: ../common/rcdscanner.cc:401
343msgid "Copying package lists..."
344msgstr "Kopiowanie listy pakietów..."
345
346#: ../common/rcdscanner.cc:410
347msgid "Writing sources list..."
348msgstr "Zapisywanie listy źródeł..."
349
350#: ../common/rcdscanner.cc:425
351msgid "Done!"
352msgstr "Ukończono!"
353
354#: ../common/rcdscanner.cc:523
355#, c-format
356msgid "Failed to stat %s%s"
357msgstr "Błąd podczas wykonywania polecenia stat na %s%s"
358
359#: ../common/rcdscanner.cc:625 ../common/rcdscanner.cc:721
360#, c-format
361msgid "Unable to change to %s"
362msgstr "Nie powiodła się zmiana na %s"
363
364#: ../common/rcdscanner.cc:663 ../common/rsources.cc:177
365#, c-format
366msgid "Unable to read %s"
367msgstr "Nie udało się odczytać %s"
368
369#: ../common/rconfiguration.cc:88 ../common/rconfiguration.cc:241
370#, c-format
371msgid "ERROR: couldn't open %s for writing"
372msgstr "BŁĄD: nie można otworzyć %s z uprawnieniami do zapisu"
373
374#: ../common/rconfiguration.cc:114
375msgid "ERROR: Could not get password entry for superuser"
376msgstr "BŁĄD: Nie udało się odczytać hasła dla użytkownika root"
377
378#: ../common/rconfiguration.cc:123
379#, c-format
380msgid "ERROR: could not create configuration directory %s"
381msgstr "BŁĄD: Nie można utworzyć katalogu konfiguracyjnego %s"
382
383#: ../common/rconfiguration.cc:147
384#, fuzzy, c-format
385msgid "ERROR: could not create state directory %s"
386msgstr "BŁĄD: Nie można utworzyć katalogu %s do zapisu dziennika zdarzeń"
387
388#: ../common/rconfiguration.cc:164
389#, fuzzy, c-format
390msgid "ERROR: could not create tmp directory %s"
391msgstr "BŁĄD: Nie można utworzyć katalogu %s do zapisu dziennika zdarzeń"
392
393#: ../common/rconfiguration.cc:182
394#, c-format
395msgid "ERROR: could not create log directory %s"
396msgstr "BŁĄD: Nie można utworzyć katalogu %s do zapisu dziennika zdarzeń"
397
398#: ../common/rconfiguration.cc:266
399#, c-format
400msgid "couldn't open %s for writing"
401msgstr "nie można otworzyć %s z uprawnieniami do zapisu"
402
403#: ../common/rinstallprogress.cc:41
404msgid ""
405"\n"
406"Successfully applied all changes. You can close the window now."
407msgstr ""
408"\n"
409"Ukończono wprowadzanie zmian  - można teraz zamknąć to okno."
410
411#: ../common/rinstallprogress.cc:42
412msgid ""
413"\n"
414"Failed to apply all changes! Scroll in the terminal buffer to see what went "
415"wrong."
416msgstr ""
417"\n"
418"Nie udało się wykonać wybranych zmian! Przejrzyj komunikaty w tym oknie,aby "
419"zlokalizować błąd."
420
421#: ../common/rinstallprogress.cc:44
422msgid ""
423"\n"
424"Successfully installed all packages of the current medium. To continue the "
425"installation with the next medium close this window."
426msgstr ""
427"\n"
428"Pomyślnie zainstalowany wszystkie pakiety z wybranego nośnika. Aby "
429"kontynuować instalację z następnego nośnika zamknij to okno."
430
431#: ../common/rpackage.cc:199
432msgid "The list of installed files is only available for installed packages"
433msgstr ""
434"Lista zainstalowanych plików jest dostępna tylko dla zainstalowanych pakietów"
435
436#: ../common/rpackage.cc:398
437msgid "or dependency"
438msgstr "lub zależności"
439
440#: ../common/rpackage.cc:512
441#, c-format
442msgid ""
443"\n"
444"Package %s has no available version, but exists in the database.\n"
445"This typically means that the package was mentioned in a dependency and "
446"never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents of "
447"sources.list\n"
448msgstr ""
449"\n"
450"Pakiet %s nie posiada żadnej dostępnej wersji, ale istnieje w bazie danych.\n"
451"Zazwyczaj oznacza, to że pakiet ten został wymieniony w zależnościach, ale "
452"nie został przesłany na serwer. Mógł też stać się przestarzałym lub nie jest "
453"dostępny w żadnym repozytorium wymienionym w sources.list\n"
454
455#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
456#. "apt 0.5.4 but 0.5.3 is to be installed"
457#: ../common/rpackage.cc:549
458#, c-format
459msgid "\t%s %s but %s is to be installed"
460msgstr "\t%s %s ale %s ma zostać zainstalowane"
461
462#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
463#. "Depends: apt 0.5.4 but 0.5.3 is to be installed"
464#: ../common/rpackage.cc:555
465#, c-format
466msgid " %s: %s %s but %s is to be installed"
467msgstr " %s: %s %s. ale ma być zainstalowana wersja %s"
468
469#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
470#. "apt 0.5.4 but it is not installable"
471#: ../common/rpackage.cc:565
472#, c-format
473msgid "\t%s %s but it is not installable"
474msgstr "\t%s %s ale nie da się go zainstalować"
475
476#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
477#. "apt but it is a virtual package"
478#: ../common/rpackage.cc:577
479#, c-format
480msgid "\t%s but it is a virtual package"
481msgstr "\t%s ale jest to pakiet wirtualny"
482
483#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
484#. "Depends: apt but it is a virtual package"
485#: ../common/rpackage.cc:582
486#, c-format
487msgid "%s: %s but it is a virtual package"
488msgstr "%s: %s ale jest to pakiet wirtualny"
489
490#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
491#. "apt but it is not going to be installed"
492#: ../common/rpackage.cc:587
493#, c-format
494msgid "\t%s but it is not going to be installed"
495msgstr "\t%s, ale nie jest on przeznaczony do instalacji"
496
497#. TRANSLATORS: dependency error message, example:
498#. "Depends: apt but it is not going to be installed"
499#: ../common/rpackage.cc:592
500#, c-format
501msgid "%s: %s but it is not going to be installed"
502msgstr "%s: %s, ale nie jest on przeznaczony do instalacji"
503
504#: ../common/rpackage.cc:611
505msgid " or"
506msgstr " lub"
507
508#: ../common/rpackage.cc:893
509msgid "Invalid record in the preferences file, no Package header"
510msgstr "Niewłaściwe pole w pliku ustawień, brak nagłówka pakietów"
511
512#: ../common/rpackage.cc:1274
513msgid "Marked for installation"
514msgstr "Zaznaczone do instalacji"
515
516#: ../common/rpackage.cc:1275
517msgid "Marked for re-installation"
518msgstr "Zaznaczone do przeinstalowania"
519
520#: ../common/rpackage.cc:1276
521msgid "Marked for upgrade"
522msgstr "Zaznaczone do aktualizacji"
523
524#: ../common/rpackage.cc:1277
525msgid "Marked for downgrade"
526msgstr "Do cofnięcia na starą wersję"
527
528#: ../common/rpackage.cc:1278
529msgid "Marked for removal"
530msgstr "Zaznaczone do usunięcia"
531
532#: ../common/rpackage.cc:1279
533msgid "Marked for complete removal"
534msgstr "Zaznaczone do całkowitego usunięcia"
535
536#: ../common/rpackage.cc:1280 ../common/rpackageview.cc:123
537#: ../gtk/window_filters.glade.h:33
538msgid "Not installed"
539msgstr "Nie zainstalowane"
540
541#: ../common/rpackage.cc:1281
542msgid "Not installed (locked)"
543msgstr "Nie zainstalowane (zablokowane)"
544
545#: ../common/rpackage.cc:1282 ../common/rpackageview.cc:118
546#: ../gtk/window_filters.glade.h:25
547msgid "Installed"
548msgstr "Zainstalowane"
549
550#: ../common/rpackage.cc:1283 ../common/rpackageview.cc:138
551#: ../gtk/gsynaptic.cc:531
552msgid "Installed (upgradable)"
553msgstr "Zainstalowane (z możliwością aktualizacji)"
554
555#: ../common/rpackage.cc:1284
556msgid "Installed (locked to the current version)"
557msgstr "Zainstalowane (zablokowane dla aktualnej wersji)"
558
559#: ../common/rpackage.cc:1285 ../common/rpackageview.cc:422
560#: ../gtk/window_filters.glade.h:11
561msgid "Broken"
562msgstr "Uszkodzone"
563
564#: ../common/rpackage.cc:1286
565msgid "Not installed (new in repository)"
566msgstr "Nie zainstalowane (nowe w archiwum)"
567
568#: ../common/rpackage.h:52 ../common/rpackagefilter.cc:48
569msgid "Depends"
570msgstr "Zależności"
571
572#: ../common/rpackage.h:52
573#, fuzzy
574msgid "PreDepends"
575msgstr "Zależności"
576
577#: ../common/rpackage.h:52 ../common/rpackagefilter.cc:53
578msgid "Suggests"
579msgstr "Sugerowane"
580
581#: ../common/rpackage.h:53 ../common/rpackagefilter.cc:52
582msgid "Recommends"
583msgstr "Rekomendowane"
584
585#: ../common/rpackage.h:53 ../common/rpackagefilter.cc:50
586msgid "Conflicts"
587msgstr "W konflikcie"
588
589#: ../common/rpackage.h:53 ../common/rpackagefilter.cc:51
590msgid "Replaces"
591msgstr "Zastępuje"
592
593#: ../common/rpackage.h:54
594msgid "Obsoletes"
595msgstr ""
596
597#: ../common/rpackage.h:54
598#, fuzzy
599msgid "Dependency of"
600msgstr "Zależności"
601
602#: ../common/rpackagecache.cc:71
603msgid ""
604"The list of sources could not be read.\n"
605"Go to the repository dialog to correct the problem."
606msgstr ""
607"Nie udało się odczytać listy źródeł.\n"
608"Przejdź do konfiguracji repozytoriów, aby naprawić problem."
609
610#: ../common/rpackagecache.cc:82
611msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
612msgstr "Nie udało się przetworzyć lub odczytać listy pakietów lub pliku stanu."
613
614#: ../common/rpackagecache.cc:120
615msgid "Internal Error, non-zero counts"
616msgstr ""
617
618#: ../common/rpackagefilter.cc:44 ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:1006
619#: ../gtk/window_find.glade.h:5
620msgid "Name"
621msgstr "Nazwa"
622
623#: ../common/rpackagefilter.cc:45 ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:48
624#: ../gtk/rgmainwindow.cc:969 ../gtk/rgvendorswindow.cc:62
625#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:94 ../gtk/window_main.glade.h:18
626#: ../gtk/window_filters.glade.h:15 ../gtk/rgfiltermanager.h:67
627#: ../gtk/window_details.glade.h:16
628msgid "Description"
629msgstr "Opis"
630
631#: ../common/rpackagefilter.cc:46 ../gtk/window_find.glade.h:4
632#: ../gtk/window_filters.glade.h:30 ../gtk/rgfiltermanager.h:68
633msgid "Maintainer"
634msgstr "Opiekun"
635
636#: ../common/rpackagefilter.cc:47 ../gtk/window_find.glade.h:8
637msgid "Version"
638msgstr "Wersja"
639
640#: ../common/rpackagefilter.cc:49
641msgid "Provides"
642msgstr "Dostarcza"
643
644#: ../common/rpackagefilter.cc:54
645msgid "ReverseDepends"
646msgstr "Odwrócone Zależności"
647
648#. Reverse Depends
649#: ../common/rpackagefilter.cc:55 ../gtk/window_filters.glade.h:37
650#: ../gtk/rgfiltermanager.h:77
651msgid "Origin"
652msgstr ""
653
654#: ../common/rpackagefilter.cc:60 ../common/rpackageview.h:126
655#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:46 ../gtk/rgfetchprogress.cc:88
656#: ../gtk/window_filters.glade.h:55
657msgid "Status"
658msgstr "Stan"
659
660#. g_object_set(G_OBJECT(renderer), "editable", TRUE, NULL);
661#: ../common/rpackagefilter.cc:61 ../gtk/rgfiltermanager.cc:179
662msgid "Pattern"
663msgstr "Wzorzec"
664
665#: ../common/rpackagefilter.cc:62 ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:46
666#: ../gtk/rgmainwindow.cc:841 ../gtk/window_filters.glade.h:54
667msgid "Section"
668msgstr "Dział"
669
670#: ../common/rpackagefilter.cc:63
671msgid "Priority"
672msgstr "Priorytet"
673
674#: ../common/rpackagefilter.cc:64
675msgid "ReducedView"
676msgstr "ZredukowanyWidok"
677
678#: ../common/rpackagefilter.cc:675
679#, c-format
680msgid "Bad regular expression '%s' in ReducedView file."
681msgstr "Niewłaściwe wyrażenie regularne '%s' w pliku zredukowanego podglądu."
682
683#: ../common/rpackagelister.cc:295 ../common/rpackagelister.cc:301
684#: ../common/rpackagelister.cc:315
685#, c-format
686msgid "Internal error opening cache (%d). Please report."
687msgstr "Błąd wewnętrzny pamięci podręcznej (%d). Proszę zgłosić błąd."
688
689#: ../common/rpackagelister.cc:453
690msgid "Unable to correct dependencies"
691msgstr "Nie udało się naprawić brakujących zależności"
692
693#: ../common/rpackagelister.cc:455
694msgid ""
695"Unable to mark upgrades\n"
696"Check your system for errors."
697msgstr ""
698"Nie można zaznczyć pakietów do aktualizacji.\n"
699"Sprawdź swój system w poszukiwaniu błędów."
700
701#: ../common/rpackagelister.cc:467
702msgid "Internal Error, AllUpgrade broke stuff. Please report."
703msgstr ""
704"Błąd wewnętrzny, Pełna aktualizacja został przerwana. Proszę zgłosić błąd."
705
706#: ../common/rpackagelister.cc:485
707msgid "dist upgrade Failed"
708msgstr "aktualizacja dystrybucji zakończyła się niepowodzeniem"
709
710#: ../common/rpackagelister.cc:1231
711msgid "Unable to lock the list directory"
712msgstr "Nie można zablokować katalogu z listą"
713
714#: ../common/rpackagelister.cc:1253
715msgid ""
716"Release files for some repositories could not be retrieved or authenticated. "
717"Such repositories are being ignored."
718msgstr ""
719"Pliki wydań z niektórych repozytoriów nie mogły być pobrane, lub "
720"zweryfikowane. Repozytoria te zostały pominięte."
721
722#: ../common/rpackagelister.cc:1325 ../common/rpackagelister.cc:1331
723#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:342
724msgid "Ignoring invalid record(s) in sources.list file!"
725msgstr "Pominięto niewłaściwy/niewłaściwe wpis/wpisy z listy źródeł!"
726
727#. TRANSLATORS: Error message after a failed download.
728#. The first %s is the URL and the second
729#. one is a detailed error message that
730#. is provided by apt
731#: ../common/rpackagelister.cc:1379
732#, c-format
733msgid ""
734"Failed to fetch %s\n"
735"  %s\n"
736"\n"
737msgstr ""
738"Nie można pobrać %s\n"
739"  %s\n"
740"\n"
741
742#: ../common/rpackagelister.cc:1403
743msgid "Some of the packages could not be retrieved from the server(s).\n"
744msgstr "Nie udało się pobrać niektórych pakietów z serwera.\n"
745
746#: ../common/rpackagelister.cc:1406
747msgid "Do you want to continue, ignoring these packages?"
748msgstr "Czy chcesz kontynuować pomijając te pakiety?"
749
750#: ../common/rpackagelister.cc:1413
751msgid "Unable to correct missing packages"
752msgstr "Nie udało się naprawić brakujących pakietów"
753
754#. _logEntry += _("\n<b>Removed the following ESSENTIAL packages:</b>\n");
755#: ../common/rpackagelister.cc:1553
756msgid ""
757"\n"
758"Removed the following ESSENTIAL packages:\n"
759msgstr ""
760"\n"
761"Usunięto następujące WAŻNE DLA SYSTEMU pakiety:\n"
762
763#. _logEntry += _("\n<b>Downgraded the following packages:</b>\n");
764#: ../common/rpackagelister.cc:1562
765msgid ""
766"\n"
767"Downgraded the following packages:\n"
768msgstr ""
769"\n"
770"Pobrano następujące pakiety:\n"
771
772#. _logEntry += _("\n<b>Completely removed the following packages:</b>\n");
773#: ../common/rpackagelister.cc:1571
774msgid ""
775"\n"
776"Completely removed the following packages:\n"
777msgstr ""
778"\n"
779"Całkowicie usunięto następujące pakiety:\n"
780
781#. _logEntry += _("\n<b>Removed the following packages:</b>\n");
782#: ../common/rpackagelister.cc:1580
783msgid ""
784"\n"
785"Removed the following packages:\n"
786msgstr ""
787"\n"
788"Usunięto następujące pakiety:\n"
789
790#. _logEntry += _("\n<b>Upgraded the following packages:</b>\n");
791#: ../common/rpackagelister.cc:1589
792msgid ""
793"\n"
794"Upgraded the following packages:\n"
795msgstr ""
796"\n"
797"Zaktualizowano następujące pakiety:\n"
798
799#. _logEntry += _("\n<b>Installed the following packages:</b>\n");
800#: ../common/rpackagelister.cc:1600
801msgid ""
802"\n"
803"Installed the following packages:\n"
804msgstr ""
805"\n"
806"Zainstalowano następujące pakiety:\n"
807
808#. _logEntry += _("\n<b>Reinstalled the following packages:</b>\n");
809#: ../common/rpackagelister.cc:1610
810msgid ""
811"\n"
812"Reinstalled the following packages:\n"
813msgstr ""
814"\n"
815"Przeinstalowano następujące pakiety:\n"
816
817#: ../common/rpackagelister.cc:1627
818msgid "Unable to lock the download directory"
819msgstr "Nie można zablokować katalogu pobierań"
820
821#: ../common/rpackagelister.cc:1705
822#, c-format
823msgid "Line %u too long in markings file."
824msgstr "Linia %u w pliku z zaznaczeniami jest zbyt długa."
825
826#: ../common/rpackagelister.cc:1719 ../common/rpackagelister.cc:1723
827#, c-format
828msgid "Malformed line %u in markings file"
829msgstr "Uszkodzona linia %u w pliku zaznaczeń"
830
831#: ../common/rpackagelister.cc:1735
832msgid "Setting markings..."
833msgstr "Konfiguracja wybranych pakietów..."
834
835#: ../common/rpmindexcopy.cc:135
836msgid "bzip2 failed, perhaps the disk is full."
837msgstr ""
838"działanie programu bzip2 zakończyło się niepowodzeniem, prawdopodobnie z "
839"braku miejsca na dysku."
840
841#: ../common/rpackageview.h:96
842msgid "Sections"
843msgstr "Działy"
844
845#: ../common/rpackageview.h:106
846msgid "Alphabetic"
847msgstr "Alfabetyczne"
848
849#: ../common/rpackageview.h:145
850msgid "Search History"
851msgstr "Historia wyszukiwań"
852
853#: ../common/rpackageview.h:192
854msgid "Custom"
855msgstr "Własne"
856
857#: ../common/rpackageview.cc:116
858msgid "Installed (unsupported)"
859msgstr ""
860
861#: ../common/rpackageview.cc:121
862msgid "Not installed (unsupported)"
863msgstr ""
864
865#: ../common/rpackageview.cc:129 ../gtk/window_filters.glade.h:31
866msgid "New in repository"
867msgstr "Nowe w repozytorium"
868
869#: ../common/rpackageview.cc:131 ../gtk/window_filters.glade.h:47
870msgid "Pinned"
871msgstr "Przyszyte"
872
873#: ../common/rpackageview.cc:135
874msgid "Installed (local or obsolete)"
875msgstr "Zainstalowane (lokalnie lub przestarzałe)"
876
877#: ../common/rpackageview.cc:141
878msgid "Not installed (residual config)"
879msgstr "Nie zainstalowane (pozostałości po konfiguratorze)"
880
881#: ../common/rpackageview.cc:400
882msgid "Search Filter"
883msgstr "Filtr wyszukiwań"
884
885#: ../common/rpackageview.cc:408
886msgid "Tasks"
887msgstr "Zadania"
888
889#: ../common/rpackageview.cc:414
890msgid "Reduced View"
891msgstr "Redukowany widok"
892
893#: ../common/rpackageview.cc:431 ../gtk/gsynaptic.cc:537
894#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:373
895msgid "Marked Changes"
896msgstr "Zadania do wykonania"
897
898#. TRANSLATORS: This is a filter that will give you all packages
899#. with debconf support (that can be reconfigured with debconf)
900#: ../common/rpackageview.cc:442
901#, fuzzy
902msgid "Package with Debconf"
903msgstr "Pakiety z Debconfem"
904
905#: ../common/rpackageview.cc:449 ../gtk/window_filters.glade.h:59
906msgid "Upgradable (upstream)"
907msgstr "Do aktualizacji (upstream)"
908
909#: ../common/rsources.cc:69 ../gtk/rgmainwindow.cc:1983
910#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2672 ../gtk/rgmainwindow.cc:2757
911#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2926
912#, c-format
913msgid "Can't read %s"
914msgstr "Nie można odczytać %s"
915
916#: ../common/rsources.cc:131
917#, c-format
918msgid "Syntax error in line %s"
919msgstr ""
920
921#: ../common/rsources.cc:458
922#, c-format
923msgid "Vendor block %s is invalid"
924msgstr ""
925
926#. vim:sts=4:sw=4
927#: ../gtk/dialog_quit.glade.h:1
928msgid ""
929"<b><big>Quit and discard marked changes?</big></b>\n"
930"\n"
931"There are still marked changes that have not yet been applied. They will get "
932"lost if you choose to quit 'Synaptic'."
933msgstr ""
934"<b><big>Wyjście z programu z pominięciem wybranych zmian?</big></b>\n"
935"\n"
936"Zostały wybrane zmiany dotyczące pakietów, które jak dotychczas nie zostały "
937"wykonane. Zamknięcie programu \"Synaptic\" w tym momencie spowoduje utratę "
938"tych zmian."
939
940#: ../gtk/dialog_conffile.glade.h:1
941msgid "Difference between the files"
942msgstr "Różnice pomiędzy plikami"
943
944#: ../gtk/dialog_change_version.glade.h:1
945msgid "Force version:"
946msgstr "Wymuszenie konkretnej wersji:"
947
948#: ../gtk/dialog_change_version.glade.h:2
949msgid "_Force Version"
950msgstr "_Wymuszenie pakietów z innej gałęzi dystrybucji"
951
952#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:1
953msgid ""
954"<b><big>Mark upgrades in a smart way?</big></b>\n"
955"\n"
956"The default upgrade method skips upgrades that would introduce conflicts or "
957"require installation of additional packages.\n"
958"\n"
959"The smart upgrade (dist-upgrade) attempts to resolve conflicts and to fulfil "
960"all dependencies of upgrades in a smart way.\n"
961"\n"
962"<b>Note:</b> The upgrades will be marked only. You still have to apply them "
963"afterwards."
964msgstr ""
965"<b><big>Inteligentne zaznaczanie pakietów do aktualizacji?</big></b>\n"
966"\n"
967"Domyślna metoda aktualizacji pomija pakiety, które zawierają konflikty lub "
968"wymagają zainstalowania nowych pakietów.\n"
969"\n"
970"Inteligenta metoda (dist-upgrade) próbuje rozwiązać te konflikty i uzupełnia "
971"zależności pakietów.\n"
972"\n"
973"<b>Uwaga:</b> Operacja ta zaznacza tylko odpowiednie pakiety. Aby wprowadzić "
974"zmiany należy je później \"wykonać\"."
975
976#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:8 ../gtk/window_preferences.glade.h:31
977msgid "Default Upgrade"
978msgstr "Domyślna aktualizacja"
979
980#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:9
981msgid "Remember my answer for future upgrades"
982msgstr "Zapamiętaj odpowiedź przy późniejszych aktualizacjach"
983
984#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:10 ../gtk/window_preferences.glade.h:69
985msgid "Smart Upgrade"
986msgstr "Inteligenta Aktualizacja"
987
988#: ../gtk/dialog_upgrade.glade.h:11
989msgid "This behavior can be changed in the preferences later."
990msgstr "To działanie można później zmienić w oknie preferencji."
991
992#: ../gtk/gsynaptic.cc:70
993msgid "Usage: synaptic [options]\n"
994msgstr "Użycie: synaptic [opcje]\n"
995
996#: ../gtk/gsynaptic.cc:71
997msgid "-h   This help text\n"
998msgstr "-h   Ten tekst pomocy\n"
999
1000#: ../gtk/gsynaptic.cc:72
1001msgid "-r   Open in the repository screen\n"
1002msgstr "-r   Otwiera ekran repozytoriów\n"
1003
1004#: ../gtk/gsynaptic.cc:73
1005#, fuzzy
1006msgid "-f=? Give an alternative filter file\n"
1007msgstr "-f=? Użycie alternatywnego pliku filtrów\n"
1008
1009#: ../gtk/gsynaptic.cc:74
1010#, fuzzy
1011msgid ""
1012"-t   Give an alternative main window title (e.g. hostname with `uname -n`)\n"
1013msgstr ""
1014"-t   Zmienia tytuł głównego okna programu (np..nazwę komputera za pomocą "
1015"`uname -n` )\n"
1016
1017#: ../gtk/gsynaptic.cc:75
1018#, fuzzy
1019msgid "-i=? Start with the initial Filter with given name\n"
1020msgstr "-i=? Uruchomienie wraz z filtrem inicjującym o określonym numerze\n"
1021
1022#: ../gtk/gsynaptic.cc:76
1023msgid "-o=? Set an arbitary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
1024msgstr "-o=? Ustawia określoną opcję konfiguracji, np. -o dir::cache=/tmp\n"
1025
1026#: ../gtk/gsynaptic.cc:77
1027#, fuzzy
1028msgid "--upgrade-mode  Call Upgrade and display changes\n"
1029msgstr ""
1030"--upgrade-mode  Wykonuje odświeżanie, aktualizację i wyświetla zmiany\n"
1031
1032#: ../gtk/gsynaptic.cc:78
1033#, fuzzy
1034msgid "--dist-upgrade-mode  Call DistUpgrade and display changes\n"
1035msgstr ""
1036"--dist-upgrade-mode  Wykonuje odświeżanie, aktualizację i wyświetla zmiany\n"
1037
1038#: ../gtk/gsynaptic.cc:79
1039#, fuzzy
1040msgid "--update-at-startup  Call \"Reload\" on startup\n"
1041msgstr ""
1042"--update-at-startup  \"Odświeża\" bazę danych pakietów po uruchomieniu\n"
1043
1044#: ../gtk/gsynaptic.cc:80
1045msgid "--non-interactive Never prompt for user input\n"
1046msgstr ""
1047"--non-interactive Nie wymaga od użytkownika wprowadzania czegokolwiek\n"
1048
1049#: ../gtk/gsynaptic.cc:81
1050msgid "--task-window Open with task window\n"
1051msgstr "--task-window Otwiera okno zadań\n"
1052
1053#: ../gtk/gsynaptic.cc:82
1054#, fuzzy
1055msgid "--add-cdrom Add a cdrom at startup (needs path for cdrom)\n"
1056msgstr "--add-cdrom Dodaje nowy cdrom po uruchomieniu\n"
1057
1058#: ../gtk/gsynaptic.cc:83
1059#, fuzzy
1060msgid "--ask-cdrom Ask for adding a cdrom and exit\n"
1061msgstr "--add-cdrom Dodaje nowy cdrom po uruchomieniu\n"
1062
1063#: ../gtk/gsynaptic.cc:325 ../gtk/gsynaptic.cc:331
1064msgid "Another synaptic is running"
1065msgstr ""
1066
1067#: ../gtk/gsynaptic.cc:326
1068msgid ""
1069"There is another synaptic running in interactive mode. Please close it "
1070"first. "
1071msgstr ""
1072
1073#: ../gtk/gsynaptic.cc:332
1074msgid ""
1075"There is another synaptic running in non-interactive mode. Please wait for "
1076"it to finish first."
1077msgstr ""
1078
1079#: ../gtk/gsynaptic.cc:357
1080msgid "Unable to get exclusive lock"
1081msgstr "Nie można uzyskać pełnego dostępu do systemu zarządzania pakietami"
1082
1083#: ../gtk/gsynaptic.cc:358
1084#, fuzzy
1085msgid ""
1086"This usually means that another package management application (like apt-get "
1087"or aptitude) already running. Please close that application first."
1088msgstr ""
1089"Najczęściej problem ten pojawia się gdy inny program do zarządzania "
1090"pakietami (np. apt-get, lub aptitiude) jest uruchomiony. Przed uruchomieniem "
1091"Synapic należy wyłączyć pozostałe programy tego typu."
1092
1093#: ../gtk/gsynaptic.cc:400
1094msgid "You must run this program as the root user."
1095msgstr "Ten program musi być uruchomiony przez użytkownika root."
1096
1097#: ../gtk/gsynaptic.cc:463
1098msgid "Synaptic Package Manager "
1099msgstr "Menedżer Pakietów Synaptic"
1100
1101#: ../gtk/rgcdscanner.cc:63 ../gtk/rgpkgcdrom.cc:86
1102msgid "Scanning CD-ROM"
1103msgstr "Skanowanie CD-ROMu"
1104
1105#: ../gtk/rgcdscanner.cc:109
1106msgid "Invalid disc name!"
1107msgstr "Niewłaściwa nazwa dysku!"
1108
1109#: ../gtk/rgcdscanner.cc:121 ../gtk/rgpkgcdrom.cc:122
1110msgid "Disc Label"
1111msgstr "Nazwa płytki"
1112
1113#: ../gtk/rgaboutpanel.cc:63 ../gtk/window_about.glade.h:5
1114msgid "Credits"
1115msgstr "Zasługi"
1116
1117#: ../gtk/rgaboutpanel.cc:81 ../gtk/window_about.glade.h:4
1118msgid "About Synaptic"
1119msgstr "Informacje o Synaptic"
1120
1121#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:53
1122msgid "Package changes"
1123msgstr "Zmiany w pakietach"
1124
1125#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:91 ../gtk/rgsummarywindow.cc:96
1126msgid "Warning"
1127msgstr ""
1128
1129#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:92 ../gtk/rgsummarywindow.cc:97
1130msgid ""
1131"You are about to install software that <b>can't be authenticated</b>! Doing "
1132"this could allow a malicious individual to damage or take control of your "
1133"system."
1134msgstr ""
1135
1136#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:103 ../gtk/rgsummarywindow.cc:109
1137msgid "NOT AUTHENTICATED"
1138msgstr ""
1139
1140#. removed
1141#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:114
1142msgid "To be removed"
1143msgstr "Do usunięcia"
1144
1145#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:131
1146msgid "To be downgraded"
1147msgstr "Do cofnięcia na starą wersję"
1148
1149#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:143 ../gtk/rgsummarywindow.cc:190
1150msgid "To be installed"
1151msgstr "Do zainstalowania"
1152
1153#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:155 ../gtk/rgsummarywindow.cc:178
1154msgid "To be upgraded"
1155msgstr "Do aktualizacji"
1156
1157#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:167 ../gtk/rgsummarywindow.cc:202
1158msgid "To be re-installed"
1159msgstr "Do prze instalowania"
1160
1161#: ../gtk/rgchangeswindow.cc:178
1162msgid "To be kept"
1163msgstr "Do wstrzymania"
1164
1165#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:60 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:71
1166#, c-format
1167msgid "Preparing for removal %s"
1168msgstr "Przygotowanie do usunięcia %s"
1169
1170#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:61
1171#, c-format
1172msgid "Removing %s"
1173msgstr "Usuwanie %s"
1174
1175#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:62 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:73
1176#, c-format
1177msgid "Removed %s"
1178msgstr "Usunięto %s"
1179
1180#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:72 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:81
1181#, c-format
1182msgid "Removing with config %s"
1183msgstr "Usuwanie wraz z konfiguracją %s"
1184
1185#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:74 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:82
1186#, c-format
1187msgid "Removed with config %s"
1188msgstr "Usunięto wraz z konfiguracją %s"
1189
1190#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:91 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:104
1191#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:119
1192#, c-format
1193msgid "Preparing %s"
1194msgstr "Przygotowanie %s"
1195
1196#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:92 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:106
1197#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:120 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:122
1198#, c-format
1199msgid "Unpacking %s"
1200msgstr "Rozpakowywanie %s"
1201
1202#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:93 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:107
1203#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:123
1204#, c-format
1205msgid "Configuring %s"
1206msgstr "Konfiguracja %s"
1207
1208#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:94 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:108
1209#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:124
1210#, c-format
1211msgid "Installed %s"
1212msgstr "Zainstalowano %s"
1213
1214#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:105 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:121
1215#, c-format
1216msgid "Installing %s"
1217msgstr "Instalowanie %s"
1218
1219#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:291
1220#, fuzzy, c-format
1221msgid ""
1222"Replace configuration file\n"
1223"'%s'?"
1224msgstr ""
1225"Zainstalować nowy plik konfiguracyjny\n"
1226"'%s' ?"
1227
1228#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:292
1229#, fuzzy, c-format
1230msgid ""
1231"The configuration file %s was modified (by you or by a script). An updated "
1232"version is shipped in this package. If you want to keep your current version "
1233"say 'Keep'. Do you want to replace the current file and install the new "
1234"package maintainers version? "
1235msgstr ""
1236"Plik konfiguracyjny %s został zmodyfikowany (przez użytkownika systemu, lub "
1237"skrypt). Nowa wersja tej konfiguracji jest dostarczana w instalowanym "
1238"właśnie pakiecie. Jeżeli chcesz zachować obecną wersję wybierz \"Nie\". "
1239"Zainstalować nowy plik konfiguracyjny z pakietu ?"
1240
1241#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:436 ../gtk/rginstallprogress.cc:284
1242#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:160
1243msgid "Applying Changes"
1244msgstr "Wykonywanie wybranych zmian"
1245
1246#. error from dpkg
1247#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:530
1248#, c-format
1249msgid "Error in package %s"
1250msgstr "Błąd w pakiecie %s"
1251
1252#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:690 ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:693
1253msgid "Changes applied"
1254msgstr ""
1255
1256#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:749
1257#, fuzzy
1258msgid ""
1259"The marked changes are now being applied. This can take some time. Please "
1260"wait."
1261msgstr ""
1262"Wybrane wcześniej zmiany zostaną teraz wprowadzone do systemu. Proszę "
1263"cierpliwie czekać."
1264
1265#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:754
1266msgid "Installing and removing software"
1267msgstr "Instalacja i usuwanie pakietów z oprogramowaniem"
1268
1269#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:756
1270msgid "Removing software"
1271msgstr "Usuwanie oprogramowania"
1272
1273#: ../gtk/rgdebinstallprogress.cc:758
1274msgid "Installing software"
1275msgstr "Instalacja oprogramowania"
1276
1277#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:46
1278msgid "Supported"
1279msgstr ""
1280
1281#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:46 ../gtk/window_filters.glade.h:39
1282msgid "Package Name"
1283msgstr "Nazwa pakietu"
1284
1285#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47 ../gtk/rgmainwindow.cc:862
1286msgid "Component"
1287msgstr "Dział"
1288
1289#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47 ../gtk/rgmainwindow.cc:884
1290msgid "Installed Version"
1291msgstr "Zainstalowana wersja"
1292
1293#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:47
1294msgid "Available Version"
1295msgstr "Dostępna wersja"
1296
1297#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:48
1298msgid "Installed Size"
1299msgstr "Rozmiar po instalacji"
1300
1301#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:48
1302msgid "Download Size"
1303msgstr "do pobrania"
1304
1305#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:377 ../gtk/rgmainwindow.cc:1654
1306#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:104
1307msgid "An error occurred while saving configurations."
1308msgstr "Nastąpił błąd podczas zapisywania konfiguracji."
1309
1310#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:422
1311msgid "Choose font"
1312msgstr "Wybór czcionki"
1313
1314#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:846
1315msgid "Color selection"
1316msgstr "Wybór koloru"
1317
1318#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:947
1319msgid ""
1320"Prefer package versions from the selected distribution when upgrading "
1321"packages. If you manually force a version from a different distribution, the "
1322"package version will follow that distribution until it enters the default "
1323"distribution."
1324msgstr ""
1325"Wybranie tej opcji spowoduje, że podczas aktualizacji używane będą pakiety "
1326"ze wskazanej gałęzi dystrybucji. Można wybrać tę opcję chwilowo, a później "
1327"powrócić do domyślnego ustawienia dla dystrybucji."
1328
1329#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:955
1330msgid ""
1331"Never upgrade to a new version automatically. Be _very_ careful with this "
1332"option as you will not get security updates automatically! If you manually "
1333"force a version the package version will follow the choosen distribution."
1334msgstr ""
1335"Wybranie tej opcji spowoduje że pakiet nigdy nie będzie automatycznie "
1336"aktualizowany do nowszej wersji. Należy z rozwagą używać tego ustawienia, "
1337"gdyż brak aktualizacji może doprowadzić do pozostawienia w systemie "
1338"programów podatnych na naruszenie bezpieczeństwa. Wybierając to ustawienie "
1339"można instalować pakiety w różnych wersjach wymuszając, to przy każdym "
1340"pakiecie z osobna."
1341
1342#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:963
1343msgid "Let synaptic pick the best version for you. If unsure use this option. "
1344msgstr ""
1345"Wybranie tej opcji powoduje że program Synaptic sam będzie wybierał "
1346"najlepszą z dostępnych wersji do instalacji."
1347
1348#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:1000
1349msgid "Visible"
1350msgstr "Widoczne"
1351
1352#: ../gtk/rgpreferenceswindow.cc:1074 ../gtk/window_preferences.glade.h:65
1353msgid "Preferences"
1354msgstr "Ustawienia"
1355
1356#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:100 ../gtk/rgmainwindow.cc:926
1357msgid "Size"
1358msgstr "Rozmiar"
1359
1360#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:107 ../gtk/rgmainwindow.cc:819
1361msgid "Package"
1362msgstr "Pakiety"
1363
1364#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:114 ../gtk/rgrepositorywin.cc:177
1365msgid "URI"
1366msgstr "URI"
1367
1368#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:196
1369#, c-format
1370msgid ""
1371"Please insert the disk labeled:\n"
1372"%s\n"
1373"in drive %s"
1374msgstr ""
1375"Proszę włożyć płytkę o nazwie:\n"
1376"%s\n"
1377"do napędu %s"
1378
1379#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:317
1380#, c-format
1381msgid "Download rate: %s/s - %s remaining"
1382msgstr "Prędkość pobierania %s/s - pozostało %s"
1383
1384#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:323
1385msgid "Download rate: unknown"
1386msgstr "Prędkość pobierania: nieznana"
1387
1388#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:325
1389#, c-format
1390msgid "Downloading file %li of %li"
1391msgstr "Pobieranie pliku %li z %li"
1392
1393#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:392
1394msgid "Queued"
1395msgstr "Skolejkowano"
1396
1397#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:395
1398msgid "Done"
1399msgstr "Ukończono"
1400
1401#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:398
1402msgid "Hit"
1403msgstr "Sprawdzono"
1404
1405#: ../gtk/rgfetchprogress.cc:401
1406msgid "Failed"
1407msgstr "Błąd"
1408
1409#: ../gtk/rgfiltermanager.cc:39 ../gtk/window_filters.glade.h:19
1410msgid "Filters"
1411msgstr "Filtry"
1412
1413#: ../gtk/rgfiltermanager.cc:164
1414msgid "Field"
1415msgstr "Pole"
1416
1417#: ../gtk/rgfiltermanager.cc:171
1418msgid "Operator"
1419msgstr "Operator"
1420
1421#: ../gtk/rgfiltermanager.cc:749
1422#, c-format
1423msgid "New Filter %i"
1424msgstr "Nowy filtr %i"
1425
1426#: ../gtk/rginstallprogress.cc:42
1427#: ../gtk/window_rginstall_progress_msgs.glade.h:2
1428msgid "Package Manager output"
1429msgstr "Wyjście Menedżera Pakietów"
1430
1431#: ../gtk/rginstallprogress.cc:83
1432#, c-format
1433msgid ""
1434"\n"
1435"While installing package %s:\n"
1436"\n"
1437msgstr ""
1438"\n"
1439"Podczas instalowania pakietu %s:\n"
1440"\n"
1441
1442#: ../gtk/rginstallprogress.cc:87
1443msgid ""
1444"\n"
1445"While preparing for installation:\n"
1446"\n"
1447msgstr ""
1448"\n"
1449"Podczas przygotowania do instalacji:\n"
1450"\n"
1451
1452#: ../gtk/rginstallprogress.cc:129
1453#, c-format
1454msgid ""
1455"APT system reports:\n"
1456"%s"
1457msgstr ""
1458"System APT zgłosił:\n"
1459"%s"
1460
1461#: ../gtk/rglogview.cc:267
1462msgid "Not found"
1463msgstr ""
1464
1465#: ../gtk/rglogview.cc:269
1466msgid ""
1467"Expression was found, please see the list on the left for matching entries."
1468msgstr ""
1469
1470#: ../gtk/rgpkgdetails.cc:107
1471#, c-format
1472msgid "%s Properties"
1473msgstr "%s - właściwości"
1474
1475#. TRANSLATORS: this the format of the available versions in
1476#. the "Properties/Available versions" window
1477#. e.g. "0.56 (unstable)"
1478#. "0.53.4 (testing)"
1479#: ../gtk/rgpkgdetails.cc:165
1480#, c-format
1481msgid "%s (%s)"
1482msgstr "%s (%s)"
1483
1484#: ../gtk/rgmainwindow.cc:147
1485msgid "All"
1486msgstr "Wszystkie"
1487
1488#: ../gtk/rgmainwindow.cc:334 ../gtk/window_main.glade.h:29
1489#: ../gtk/window_details.glade.h:19
1490msgid "No package is selected.\n"
1491msgstr "Nie wybrano pakietu.\n"
1492
1493#: ../gtk/rgmainwindow.cc:437
1494#, c-format
1495msgid "Select the version of %s that should be forced for installation"
1496msgstr "Wybierz wersję %s, której instalacja będzie wymuszona"
1497
1498#: ../gtk/rgmainwindow.cc:439
1499msgid ""
1500"The package manager always selects the most applicable version available. If "
1501"you force a different version from the default one, errors in the dependency "
1502"handling can occur."
1503msgstr ""
1504"Menedżer pakietów zawsze wybiera najlepszą dostępną wersję. Jeżeli jednak "
1505"zdecydujesz się używać innej, to należy liczyć się z możliwością pojawiania "
1506"się błędów w zależnościach."
1507
1508#. TRANSLATORS: Column header for the column "Status" in the package list
1509#: ../gtk/rgmainwindow.cc:784
1510msgid "S"
1511msgstr "S"
1512
1513#: ../gtk/rgmainwindow.cc:905
1514msgid "Latest Version"
1515msgstr "Najnowsza wersja"
1516
1517#: ../gtk/rgmainwindow.cc:947
1518msgid "Download"
1519msgstr "Do pobrania"
1520
1521#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1202
1522msgid ""
1523"Reload the package information to become informed about new, removed or "
1524"upgraded software packages."
1525msgstr ""
1526"Odśwież bazę informacji o pakietach, aby otrzymać informacje o nowych, "
1527"usuniętych, zaktualizowanych pakietach oprogramowania."
1528
1529#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1208
1530msgid "Mark all possible upgrades"
1531msgstr "Zaznacza wszystkie możliwe aktualizacje"
1532
1533#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1212 ../gtk/window_summary.glade.h:5
1534msgid "Apply all marked changes"
1535msgstr "Wykonuje wszystkie zaznaczone zmiany"
1536
1537#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1391
1538msgid "Unmark"
1539msgstr "Odznacz"
1540
1541#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1399
1542msgid "Mark for Installation"
1543msgstr "Zaznacz do instalacji"
1544
1545#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1407
1546msgid "Mark for Reinstallation"
1547msgstr "Zaznacz do re-instalacji"
1548
1549#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1416
1550msgid "Mark for Upgrade"
1551msgstr "Zaznacz do aktualizacji"
1552
1553#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1424
1554msgid "Mark for Removal"
1555msgstr "Zaznacz do usunięcia"
1556
1557#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1433
1558msgid "Mark for Complete Removal"
1559msgstr "Zaznacz do całkowitego usunięcia"
1560
1561#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1445
1562msgid "Remove Including Orphaned Dependencies"
1563msgstr "Usuń razem z osamotnionymi zależnościami"
1564
1565#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1457
1566msgid "Hold Current Version"
1567msgstr "Zatrzymaj aktualną wersję"
1568
1569#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1466 ../gtk/window_main.glade.h:31
1570#: ../gtk/window_filters.glade.h:48
1571msgid "Properties"
1572msgstr "Właściwości"
1573
1574#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1478
1575msgid "Mark Recommended for Installation"
1576msgstr "Zaznacz pakiety rekomendowane do instalacji "
1577
1578#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1482
1579msgid "Mark Suggested for Installation"
1580msgstr "Zaznacz pakiety sugerowane do instalacji"
1581
1582#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1567
1583msgid ""
1584"Removing this package may render the system unusable.\n"
1585"Are you sure you want to do that?"
1586msgstr ""
1587"Usunięcie tego pakietu może spowodować, że system stanie się bezużyteczny.\n"
1588"Czy na pewno chcesz to uczynić?"
1589
1590#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1603
1591#, c-format
1592msgid ""
1593"%i packages listed, %i installed, %i broken. %i to install/upgrade, %i to "
1594"remove; %s will be freed"
1595msgstr ""
1596"%i pakietów, %i zainstalowanych, %i uszkodzonych. %i do zainstalowania/"
1597"aktualizacji, %i do usunięcia; %s zostanie zwolnionych"
1598
1599#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1609
1600#, c-format
1601msgid ""
1602"%i packages listed, %i installed, %i broken. %i to install/upgrade, %i to "
1603"remove; %s will be used"
1604msgstr ""
1605"%i pakietów, %i zainstalowanych, %i uszkodzonych. %i do zainstalowania/"
1606"aktualizacji, %i do usunięcia; zostanie dodatkowo użyte %s miejsca na dysku."
1607
1608#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1615
1609#, c-format
1610msgid ""
1611"%i packages listed, %i installed, %i broken. %i to install/upgrade, %i to "
1612"remove"
1613msgstr ""
1614"%i pakietów, %i zainstalowanych, %i uszkodzonych. %i do zainstalowania/"
1615"aktualizacji, %i do usunięcia"
1616
1617#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1671
1618#, c-format
1619msgid ""
1620"You have %d broken package on your system!\n"
1621"\n"
1622"Use the \"Broken\" filter to locate it."
1623msgid_plural ""
1624"You have %i broken packages on your system!\n"
1625"\n"
1626"Use the \"Broken\" filter to locate them."
1627msgstr[0] ""
1628"W twoim systemie istnieje %d uszkodzony pakiet\n"
1629"\n"
1630"Należy go naprawić przechodząc do widoku z włączonym filtrem \"Uszkodzone\""
1631msgstr[1] ""
1632"W twoim systemie istnieje %d uszkodzone pakiety\n"
1633"\n"
1634"Należy je naprawić przechodząc do widoku z włączonym filtrem \"Uszkodzone\""
1635msgstr[2] ""
1636"W twoim systemie istnieje %d uszkodzonych pakietów\n"
1637"\n"
1638"Należy je naprawić przechodząc do widoku z włączonym filtrem \"Uszkodzone\""
1639
1640#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1834
1641msgid "Downloading changelog"
1642msgstr "Pobieranie pliku zmian (Changlog)"
1643
1644#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1835
1645msgid ""
1646"The changelog contains information about the changes and closed bugs in each "
1647"version of the package."
1648msgstr ""
1649"Plik zmian (changlelog) zawiera informacje o zmianach i naprawionych błędach "
1650"jakie zaszły w poszczególnych wersjach pakietu."
1651
1652#. TRANSLATORS: Title of the changelog dialog - %s is the name of the package
1653#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1848
1654#, c-format
1655msgid "%s Changelog"
1656msgstr "plik Changelog dla %s"
1657
1658#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1936
1659msgid "Do you want to add another CD-ROM?"
1660msgstr "Czy chcesz dodać kolejny CD-ROM?"
1661
1662#: ../gtk/rgmainwindow.cc:1970 ../gtk/rgmainwindow.cc:2026
1663msgid "Open changes"
1664msgstr "Otwórz plik zmian"
1665
1666#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2007 ../gtk/rgmainwindow.cc:2590
1667#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2726 ../gtk/rgmainwindow.cc:2903
1668#, c-format
1669msgid "Can't write %s"
1670msgstr "Nie można zapisywać %s"
1671
1672#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2033
1673msgid "Save full state, not only changes"
1674msgstr "Zapisz pełny stan (nie tylko zmiany)"
1675
1676#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2122 ../gtk/rgrepositorywin.cc:120
1677#: ../gtk/window_repositories.glade.h:3
1678msgid "Repositories"
1679msgstr "Repozytoria"
1680
1681#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2133
1682msgid ""
1683"<big><b>Building repository dialog</b></big>\n"
1684"\n"
1685"Please wait."
1686msgstr ""
1687"<big><b>Budowanie okna dialogowego repozytoriów</b></big>\n"
1688"\n"
1689"Proszę czekać."
1690
1691#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2177
1692msgid "Repositories changed"
1693msgstr "Repozytoria uległy zmianie"
1694
1695#. TRANSLATORS: this message appears when the user added/removed
1696#. a repostiory (sources.list entry) a reload (apt-get udpate) is
1697#. needed then
1698#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2181
1699msgid ""
1700"The repository information has changed. You have to click on the \"Reload\" "
1701"button for your changes to take effect"
1702msgstr ""
1703"Informacje o repozytoriach zostały zmienione. Należy wcisnąć przycisk "
1704"\"Odśwież\", aby zaktualizować bazę danych informacji o pakietach."
1705
1706#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2192
1707msgid "Never show this message again"
1708msgstr "Nie pokazuj tej wiadomości w przyszłości."
1709
1710#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2246
1711#, c-format
1712msgid "Found %i packages"
1713msgstr "Znaleziono %i pakietów"
1714
1715#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2287
1716msgid "Starting help viewer..."
1717msgstr "Uruchamianie systemu pomocy..."
1718
1719#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2307
1720#, fuzzy
1721msgid ""
1722"No help viewer is installed!\n"
1723"\n"
1724"You need either the GNOME help viewer 'yelp', the 'konqueror' browser or the "
1725"'mozilla' browser to view the synaptic manual.\n"
1726"\n"
1727"Alternatively you can open the man page with 'man synaptic' from the command "
1728"line or view the html version located in the 'synaptic/html' folder."
1729msgstr ""
1730"Przeglądarka pomocy nie jest zainstalowana\n"
1731"\n"
1732"Aby przeglądać podręcznik programu Synaptic potrzebna jest przeglądarka "
1733"pomocy. Należy zainstalowac jedną z nich: 'yelp' (z gnome),  'konqueror' lub "
1734"'mozille'.\n"
1735"\n"
1736"Ostatecznie można otworzyć stronę podręcznika wpisują 'man synaptic'z linii "
1737"poleceń lub przejrzeć jego wersję html znajdującą się w katalogu 'synaptic/"
1738"html'."
1739
1740#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2456
1741msgid ""
1742"Cannot start configuration tool!\n"
1743"You have to install the required package 'libgnome2-perl'."
1744msgstr ""
1745"Nie można uruchomić narzędzia konfiguracyjnego!\n"
1746"Należy zainstalować wymagany pakiet 'libgnome2-perl'."
1747
1748#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2462
1749msgid "Starting package configuration tool..."
1750msgstr "Uruchamianie narzędzia do konfiguracji pakietów..."
1751
1752#. cout << "RGMainWindow::pkgHelpClicked()" << endl;
1753#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2477
1754msgid "Starting package documentation viewer..."
1755msgstr "Uruchamianie przeglądarki do dokumentacji pakietów..."
1756
1757#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2489
1758msgid ""
1759"You have to install the package \"dwww\" to browse the documentation of a "
1760"package"
1761msgstr ""
1762"Aby przeglądać dokumentację pakietów, należy wcześniej zainstalować \"dwww\"."
1763
1764#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2554
1765msgid ""
1766"Could not apply changes!\n"
1767"Fix broken packages first."
1768msgstr ""
1769"Nie można wykoać zmian!\n"
1770"Należy najpierw naprawić uszkodzone pakiety."
1771
1772#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2575
1773msgid "Applying marked changes. This may take a while..."
1774msgstr "Dokonywanie wybranych wcześniej zmian - może to trochę potrwać..."
1775
1776#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2579
1777msgid "Downloading package files"
1778msgstr "Pobieranie plików z pakietami"
1779
1780#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2580
1781msgid "The package files will be cached locally for installation."
1782msgstr ""
1783"Pliki z pakietami zostaną zapisane w magazynie podręcznym pakietów w celu "
1784"późniejszej instalacji."
1785
1786#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2655
1787msgid "Do you want to quit Synaptic?"
1788msgstr "Zakończyć działanie programu Synaptic?"
1789
1790#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2711
1791msgid "Downloading package information"
1792msgstr "Pobieranie informacji o pakietach"
1793
1794#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2712
1795msgid ""
1796"The repositories will be checked for new, removed or upgraded software "
1797"packages."
1798msgstr ""
1799"Repozytoria zostaną sprawdzone w poszukiwaniu nowych, usuniętych lub "
1800"zaktualizowanych pakietów."
1801
1802#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2715
1803msgid "Reloading package information..."
1804msgstr "Odświeżanie informacji o pakietach..."
1805
1806#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2782
1807msgid "Failed to resolve dependency problems!"
1808msgstr "Nie udało się naprawić brakujących zależności!"
1809
1810#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2784
1811msgid "Successfully fixed dependency problems"
1812msgstr "Pomyślnie rozwiązano problemy z zależnościami"
1813
1814#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2800
1815msgid ""
1816"Could not upgrade the system!\n"
1817"Fix broken packages first."
1818msgstr ""
1819"Nie można zaktualizować systemu!\n"
1820"Należy najpierw naprawić uszkodzone pakiety."
1821
1822#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2849
1823msgid "Marking all available upgrades..."
1824msgstr "Zaznaczanie wszystkich możliwych pakietów do aktualizacji..."
1825
1826#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2867
1827msgid "Successfully marked available upgrades"
1828msgstr "Zaznaczono wszystkie możliwe pakiety do aktualizacji"
1829
1830#: ../gtk/rgmainwindow.cc:2869
1831msgid "Failed to mark all available upgrades!"
1832msgstr "Nie udało się zaznaczyć wszystkich możliwych pakietów do aktualizacji!"
1833
1834#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:88
1835msgid ""
1836"You are adding the \"universe\" component.\n"
1837"\n"
1838" Packages in this component are not supported. Are you sure?"
1839msgstr ""
1840
1841#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:144
1842msgid "Enabled"
1843msgstr "Włączone"
1844
1845#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:154
1846msgid "Type"
1847msgstr "Typ"
1848
1849#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:164 ../gtk/rgvendorswindow.cc:62
1850#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:80
1851msgid "Vendor"
1852msgstr "Dostarczyciel"
1853
1854#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:187 ../gtk/window_preferences.glade.h:35
1855msgid "Distribution"
1856msgstr "Dystrybucja"
1857
1858#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:198
1859msgid "Section(s)"
1860msgstr "Dział(y)"
1861
1862#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:239
1863msgid "Binary (deb)"
1864msgstr "Binarne (deb)"
1865
1866#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:244
1867msgid "Source (deb-src)"
1868msgstr "Źródłowe (deb-src)"
1869
1870#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:253 ../gtk/rgrepositorywin.cc:395
1871#: ../gtk/window_repositories.glade.h:1
1872msgid "(no vendor)"
1873msgstr "(brak dostarczyciela)"
1874
1875#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:349
1876msgid "Cannot read vendors.list file"
1877msgstr "Nie udało się odczytać pliku vendors.list"
1878
1879#: ../gtk/rgrepositorywin.cc:516
1880msgid "Unknown source type"
1881msgstr "Nieznany rodzaj źródła"
1882
1883#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:125
1884#, fuzzy
1885msgid "<b>(ESSENTIAL) to be removed</b>"
1886msgstr "(ISTOTNE) do usunięcia"
1887
1888#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:139
1889#, fuzzy
1890msgid "<b>To be DOWNGRADED</b>"
1891msgstr "Do ZMNIEJSZENIA numeru wersji"
1892
1893#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:152
1894#, fuzzy
1895msgid "<b>To be removed</b>"
1896msgstr "Do usunięcia"
1897
1898#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:165
1899#, fuzzy
1900msgid "<b>To be completely removed (including configuration files)</b>"
1901msgstr "Zaznaczone do usunięcia (wraz z plikami konfiguracyjnymi)"
1902
1903#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:217
1904msgid "Unchanged"
1905msgstr "Bez wprowadzania zmian"
1906
1907#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:262
1908#, c-format
1909msgid "<b>%s</b> (<b>essential</b>) will be removed\n"
1910msgstr "<b>%s</b>: (<b>NIEZBĘDNY</b>) ma zostać usunięty\n"
1911
1912#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:271
1913#, c-format
1914msgid "<b>%s</b> will be <b>downgraded</b>\n"
1915msgstr "<b>%s</b>: do <b>cofnięcia wersji</b>\n"
1916
1917#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:279
1918#, c-format
1919msgid "<b>%s</b> will be removed with configuration\n"
1920msgstr "<b>%s</b>: do usunięcia wraz z konfiguracją\n"
1921
1922#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:287
1923#, c-format
1924msgid "<b>%s</b> will be removed\n"
1925msgstr "<b>%s</b>: do usunięcia\n"
1926
1927#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:296
1928#, c-format
1929msgid "<b>%s</b> (version <i>%s</i>) will be upgraded to version <i>%s</i>\n"
1930msgstr ""
1931"<b>%s</b> (w wersji <i>%s</i>) ma zostać zaktualizowany do wersji <i>%s</i>\n"
1932
1933#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:307
1934#, c-format
1935msgid "<b>%s</b> (version <i>%s</i>) will be installed\n"
1936msgstr "<b>%s</b> (w wersji <i>%s</i>) zostanie zainstalowany\n"
1937
1938#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:315
1939#, c-format
1940msgid "<b>%s</b> (version <i>%s</i>) will be re-installed\n"
1941msgstr "<b>%s</b> (w wersji <i>%s</i>) zostanie prze-instalowany\n"
1942
1943#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:350
1944msgid "Summary"
1945msgstr "Podsumowanie"
1946
1947#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:420
1948#, c-format
1949msgid "%d package is locked\n"
1950msgid_plural "%d packages are locked\n"
1951msgstr[0] "%d pakiet jest zablokowany\n"
1952msgstr[1] "%d pakiety są zablokowane\n"
1953msgstr[2] "%d pakietów jest zablokowanych\n"
1954
1955#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:427
1956#, c-format
1957msgid "%d package will be held back and not upgraded\n"
1958msgid_plural "%d packages will be held back and not upgraded\n"
1959msgstr[0] "%d został wstrzymany (nie będzie przeprowadzana aktualizacja)\n"
1960msgstr[1] "%d zostały wstrzymane (nie będzie przeprowadzana aktualizacja)\n"
1961msgstr[2] "%d zostało wstrzymanych (nie będzie przeprowadzana aktualizacja)\n"
1962
1963#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:434
1964#, c-format
1965msgid "%d new package will be installed\n"
1966msgid_plural "%d new packages will be installed\n"
1967msgstr[0] "%d nowy do zainstalowania\n"
1968msgstr[1] "%d nowe do zainstalowania\n"
1969msgstr[2] "%d nowych do zainstalowania\n"
1970
1971#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:441
1972#, c-format
1973msgid "%d new package will be re-installed\n"
1974msgid_plural "%d new packages will be re-installed\n"
1975msgstr[0] "%d nowy pakiet do zainstalowania\n"
1976msgstr[1] "%d nowe pakiety do zainstalowania\n"
1977msgstr[2] "%d nowych do zainstalowania\n"
1978
1979#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:448
1980#, c-format
1981msgid "%d package will be upgraded\n"
1982msgid_plural "%d packages will be upgraded\n"
1983msgstr[0] "%d pakiet będzie zaktualizowany\n"
1984msgstr[1] "%d pakiety będą zaktualizowane\n"
1985msgstr[2] "%d pakietów będzie zaktualizowanych\n"
1986
1987#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:455
1988#, c-format
1989msgid "%d package will be removed\n"
1990msgid_plural "%d packages will be removed\n"
1991msgstr[0] "%d pakiet do usunięcia\n"
1992msgstr[1] "%d pakiety do usunięcia\n"
1993msgstr[2] "%d pakietów do usunięcia\n"
1994
1995#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:462
1996#, c-format
1997msgid "%d package will be <b>downgraded</b>\n"
1998msgid_plural "%d packages will be <b>downgraded</b>\n"
1999msgstr[0] "%d pakiet zostanie zainstalowany w <b>starszej wersji</b>\n"
2000msgstr[1] "%d pakiety zostaną zainstalowane w <b>starszej wersji</b>\n"
2001msgstr[2] "%d pakietów zostanie zainstalowanych w <b>starszej wersji</b>\n"
2002
2003#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:470
2004#, c-format
2005msgid "<b>Warning:</b> %d essential package will be removed\n"
2006msgid_plural "<b>Warning:</b> %d essential packages will be removed\n"
2007msgstr[0] "<b>UWAGA:</b> %d niezbędny pakiet zostanie usunięty\n"
2008msgstr[1] "<b>UWAGA:</b> %d niezbędne pakiety zostaną usunięte\n"
2009msgstr[2] "<b>UWAGA:</b> %d niezbędnych pakietów zostanie usuniętych\n"
2010
2011#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:482
2012#, c-format
2013msgid "%s of extra space will be used"
2014msgstr "zostanie dodatkowo użyte %s miejsca na dysku"
2015
2016#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:485
2017#, c-format
2018msgid "%s of extra space will be freed"
2019msgstr "%s dodatkowego miejsca zostanie zwolnione"
2020
2021#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:491
2022#, c-format
2023msgid ""
2024"\n"
2025"%s have to be downloaded"
2026msgstr ""
2027"\n"
2028"Konieczne pobranie %s"
2029
2030#: ../gtk/rgsummarywindow.cc:519
2031msgid ""
2032"Essential packages will be removed.\n"
2033"This may render your system unusable!\n"
2034msgstr ""
2035"Niezbędne pakiety zostaną usunięte.\n"
2036"Może to doprowadzić do tego że system przestanie działać\n"
2037
2038#: ../gtk/rguserdialog.cc:72
2039msgid "The following problems were found on your system:"
2040msgstr "W Twoim systemie wykryto następujące problemy:"
2041
2042#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:39
2043msgid "Setup Vendors"
2044msgstr "Ustawienia dostarczycieli"
2045
2046#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:62 ../gtk/rgvendorswindow.cc:107
2047msgid "FingerPrint"
2048msgstr "Odcisk klucza"
2049
2050#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:128
2051msgid "OK"
2052msgstr "OK"
2053
2054#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:132
2055msgid "Add"
2056msgstr "Dodaj"
2057
2058#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:136
2059msgid "Remove"
2060msgstr "Usuń"
2061
2062#: ../gtk/rgvendorswindow.cc:140
2063msgid "Cancel"
2064msgstr "Anuluj"
2065
2066#. TRANSLATORS: this is a abbreviation for "not applicable" (on forms)
2067#. happens when e.g. a package has no installed version (or no
2068#. downloadable version)
2069#: ../gtk/rggladewindow.cc:89 ../gtk/rggladewindow.cc:107
2070msgid "N/A"
2071msgstr ""
2072
2073#: ../gtk/rgfindwindow.cc:128
2074msgid "Find"
2075msgstr "Szukaj"
2076
2077#. TRANSLATORS: Title of the task window - %s is the task (e.g. "desktop" or "mail server")
2078#: ../gtk/rgtaskswin.cc:141
2079#, c-format
2080msgid "Description %s"
2081msgstr "Opis %s"
2082
2083#: ../gtk/window_main.glade.h:1 ../gtk/window_preferences.glade.h:2
2084#: ../gtk/window_summary.glade.h:2 ../gtk/window_filters.glade.h:2
2085#: ../gtk/window_details.glade.h:1
2086msgid "    "
2087msgstr "    "
2088
2089#: ../gtk/window_main.glade.h:2 ../gtk/window_details.glade.h:2
2090msgid "<b>Installed Version</b>"
2091msgstr "<b>Zainstalowana wersja</b>"
2092
2093#: ../gtk/window_main.glade.h:3 ../gtk/window_details.glade.h:3
2094msgid "<b>Latest Available Version</b>"
2095msgstr "<b>Najnowsza dostępna wersja</b>"
2096
2097#: ../gtk/window_main.glade.h:4 ../gtk/window_details.glade.h:4
2098msgid "<b>Maintainer:</b>"
2099msgstr "<b>Opiekun:</b>"
2100
2101#: ../gtk/window_main.glade.h:5 ../gtk/window_details.glade.h:5
2102msgid ""
2103"<b>Note:</b> To install a version that is different from the default one, "
2104"choose <b>Package -> Force Version...</b> from the menu."
2105msgstr ""
2106"<b>Uwaga:</b> Jeżeli chcesz zainstalować wersję inną niż domyślną, wybierz z "
2107"menu: <b>Pakiet->Wymuś wersję...</b>."
2108
2109#: ../gtk/window_main.glade.h:6 ../gtk/window_details.glade.h:6
2110msgid "<b>Package:</b>"
2111msgstr "<b>Pakiet:</b>"
2112
2113#: ../gtk/window_main.glade.h:7 ../gtk/window_details.glade.h:7
2114msgid "<b>Priority:</b>"
2115msgstr "<b>Priorytet:</b>"
2116
2117#: ../gtk/window_main.glade.h:8 ../gtk/window_details.glade.h:8
2118msgid "<b>Section:</b>"
2119msgstr "<b>Dział:</b>"
2120
2121#: ../gtk/window_main.glade.h:9 ../gtk/window_details.glade.h:9
2122msgid "<b>Status:</b>"
2123msgstr "<b>Stan:</b>"
2124
2125#: ../gtk/window_main.glade.h:10 ../gtk/window_details.glade.h:10
2126msgid "<b>Tags:</b>"
2127msgstr "<b>Znaczniki:</b>"
2128
2129#: ../gtk/window_main.glade.h:11
2130msgid "A_pply Marked Changes"
2131msgstr "Wy_konaj zaznaczone zmiany"
2132
2133#: ../gtk/window_main.glade.h:12
2134msgid "Apply"
2135msgstr "Zastosuj"
2136
2137#: ../gtk/window_main.glade.h:13 ../gtk/window_details.glade.h:11
2138msgid "Available versions:"
2139msgstr "Dostępne wersje:"
2140
2141#: ../gtk/window_main.glade.h:14 ../gtk/window_details.glade.h:12
2142msgid "Common"
2143msgstr "Ogólne"
2144
2145#: ../gtk/window_main.glade.h:15
2146msgid "Dependants"
2147msgstr "Zależące od tego pakietu"
2148
2149#: ../gtk/window_main.glade.h:16 ../gtk/window_find.glade.h:1
2150#: ../gtk/window_filters.glade.h:13 ../gtk/rgfiltermanager.h:70
2151#: ../gtk/window_details.glade.h:13
2152msgid "Dependencies"
2153msgstr "Zależności"
2154
2155#: ../gtk/window_main.glade.h:17 ../gtk/window_details.glade.h:14
2156msgid "Dependencies of the Latest Version"
2157msgstr "Zależności najnowszej wersji"
2158
2159#: ../gtk/window_main.glade.h:19 ../gtk/window_details.glade.h:17
2160msgid "Download:"
2161msgstr "Pobieranie:"
2162
2163#: ../gtk/window_main.glade.h:20
2164msgid "Icon _Legend"
2165msgstr "Opis _ikon"
2166
2167#: ../gtk/window_main.glade.h:21 ../gtk/window_details.glade.h:18
2168msgid "Installed Files"
2169msgstr "Zainstalowane pliki"
2170
2171#: ../gtk/window_main.glade.h:22
2172msgid "Mark All Upgrades"
2173msgstr "Zaznacz wszystko do aktualizacji"
2174
2175#: ../gtk/window_main.glade.h:23
2176msgid "Mark Packages by _Task..."
2177msgstr "Zaznacz pakiety wg. _zadań..."
2178
2179#: ../gtk/window_main.glade.h:24
2180msgid "Mark for Co_mplete Removal"
2181msgstr "Zaznacz do pełne_go usunięcia"
2182
2183#: ../gtk/window_main.glade.h:25
2184msgid "Mark for R_einstallation"
2185msgstr "Zaznacz do _re-instalacji"
2186
2187#: ../gtk/window_main.glade.h:26
2188msgid "Mark for _Installation"
2189msgstr "Zaznacz do _instalacji"
2190
2191#: ../gtk/window_main.glade.h:27
2192msgid "Mark for _Removal"
2193msgstr "Zaznacz do _usunięcia"
2194
2195#: ../gtk/window_main.glade.h:28
2196msgid "Mark for _Upgrade"
2197msgstr "Zaznacz do _aktualizacji"
2198
2199#: ../gtk/window_main.glade.h:32 ../gtk/window_find.glade.h:6
2200#: ../gtk/window_filters.glade.h:49 ../gtk/window_details.glade.h:21
2201msgid "Provided Packages"
2202msgstr "Dostarczane pakiety"
2203
2204#: ../gtk/window_main.glade.h:33
2205msgid "Reload"
2206msgstr "Odśwież"
2207
2208#: ../gtk/window_main.glade.h:34
2209msgid "S_earch"
2210msgstr "_Szukaj"
2211
2212#: ../gtk/window_main.glade.h:35
2213msgid "S_tatus"
2214msgstr "S_tan"
2215
2216#: ../gtk/window_main.glade.h:36
2217msgid "Save Markings _As..."
2218msgstr "Zapisz zaznaczenia _jako..."
2219
2220#: ../gtk/window_main.glade.h:37
2221msgid "Search"
2222msgstr "Szukaj"
2223
2224#: ../gtk/window_main.glade.h:38 ../gtk/window_details.glade.h:22
2225msgid "Size:"
2226msgstr "Rozmiar:"
2227
2228#: ../gtk/window_main.glade.h:39
2229msgid "Synaptic"
2230msgstr "Synaptic"
2231
2232#: ../gtk/window_main.glade.h:40
2233msgid "Text Be_side Icons"
2234msgstr "Tekst _obok ikon"
2235
2236#: ../gtk/window_main.glade.h:41
2237msgid "Text _Below Icons"
2238msgstr "Tekst _pod ikonami"
2239
2240#: ../gtk/window_main.glade.h:42
2241msgid "U_nmark"
2242msgstr "O_dznacz"
2243
2244#: ../gtk/window_main.glade.h:43
2245msgid "U_nmark All"
2246msgstr "Odznacz _wszystkie"
2247
2248#: ../gtk/window_main.glade.h:44 ../gtk/window_details.glade.h:23
2249msgid "Version:"
2250msgstr "Wersja:"
2251
2252#: ../gtk/window_main.glade.h:45 ../gtk/window_details.glade.h:24
2253msgid "Versions"
2254msgstr "Wersje"
2255
2256#: ../gtk/window_main.glade.h:46
2257msgid "_About"
2258msgstr "_O programie"
2259
2260#: ../gtk/window_main.glade.h:47
2261msgid "_Add CD-ROM..."
2262msgstr "Dod_aj CD-ROM..."
2263
2264#: ../gtk/window_main.glade.h:48
2265msgid "_Browse Documentation"
2266msgstr "Przeglądaj _dokumentację"
2267
2268#: ../gtk/window_main.glade.h:49
2269msgid "_Configure..."
2270msgstr "_Konfiguracja..."
2271
2272#: ../gtk/window_main.glade.h:50
2273msgid "_Contents"
2274msgstr "_Zawartość"
2275
2276#: ../gtk/window_main.glade.h:51
2277msgid "_Custom"
2278msgstr "_Własne"
2279
2280#: ../gtk/window_main.glade.h:52
2281msgid "_Download Changelog"
2282msgstr "_Pobierz plik zmian (Changlog)"
2283
2284#: ../gtk/window_main.glade.h:53
2285msgid "_Edit"
2286msgstr "_Edycja"
2287
2288#: ../gtk/window_main.glade.h:54
2289msgid "_File"
2290msgstr "_Plik"
2291
2292#: ../gtk/window_main.glade.h:55
2293msgid "_Filters"
2294msgstr "_Filtry"
2295
2296#: ../gtk/window_main.glade.h:56
2297msgid "_Fix Broken Packages"
2298msgstr "_Napraw Uszkodzone Pakiety"
2299
2300#: ../gtk/window_main.glade.h:57
2301msgid "_Force Version..."
2302msgstr "_Wymuś wersję..."
2303
2304#: ../gtk/window_main.glade.h:58
2305msgid "_Help"
2306msgstr "_Pomoc"
2307
2308#: ../gtk/window_main.glade.h:59
2309msgid "_Hide"
2310msgstr "_Ukryj"
2311
2312#: ../gtk/window_main.glade.h:60
2313msgid "_History"
2314msgstr "_Historia"
2315
2316#: ../gtk/window_main.glade.h:61
2317msgid "_Icons Only"
2318msgstr "Tylko _ikony"
2319
2320#: ../gtk/window_main.glade.h:62
2321msgid "_Lock Version"
2322msgstr "Z_ablokuj wersję"
2323
2324#: ../gtk/window_main.glade.h:63
2325msgid "_Mark All Upgrades..."
2326msgstr "Zaznacz wszystko do akt_ualizacji..."
2327
2328#: ../gtk/window_main.glade.h:64
2329msgid "_Package"
2330msgstr "_Pakiet"
2331
2332#: ../gtk/window_main.glade.h:65
2333msgid "_Properties"
2334msgstr "Wł_aściwości"
2335
2336#: ../gtk/window_main.glade.h:66
2337msgid "_Quick Introduction"
2338msgstr "_Krótki wstęp"
2339
2340#: ../gtk/window_main.glade.h:67
2341msgid "_Quit"
2342msgstr "Za_kończ"
2343
2344#: ../gtk/window_main.glade.h:68
2345msgid "_Read Markings..."
2346msgstr "_Odczytaj zaznaczenia..."
2347
2348#: ../gtk/window_main.glade.h:69
2349msgid "_Redo"
2350msgstr "_Ponów"
2351
2352#: ../gtk/window_main.glade.h:70
2353msgid "_Reload Package Information"
2354msgstr "_Odśwież informacje o pakietach"
2355
2356#: ../gtk/window_main.glade.h:71
2357msgid "_Repositories"
2358msgstr "R_epozytoria"
2359
2360#: ../gtk/window_main.glade.h:72
2361msgid "_Save Markings"
2362msgstr "Zapisz _zaznaczenia"
2363
2364#: ../gtk/window_main.glade.h:73
2365msgid "_Search..."
2366msgstr "Wy_szukiwanie..."
2367
2368#: ../gtk/window_main.glade.h:74
2369msgid "_Sections"
2370msgstr "_Działy"
2371
2372#: ../gtk/window_main.glade.h:75
2373msgid "_Set Internal Option..."
2374msgstr "Ustaw _Wewnętrzne Opcje..."
2375
2376#: ../gtk/window_main.glade.h:76
2377msgid "_Settings"
2378msgstr "_Ustawienia"
2379
2380#: ../gtk/window_main.glade.h:77
2381msgid "_Text Only"
2382msgstr "Tylko _tekst"
2383
2384#: ../gtk/window_main.glade.h:78
2385msgid "_Toolbar"
2386msgstr "Pasek _narzędzi"
2387
2388#: ../gtk/window_main.glade.h:79
2389msgid "_Undo"
2390msgstr "_Cofnij"
2391
2392#: ../gtk/window_about.glade.h:1
2393msgid ""
2394"<span size=\"small\">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A \n"
2395"Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>"
2396msgstr ""
2397"<span size=\"small\">Copyright (c) 2001-2003 Connectiva S/A \n"
2398"Copyright (c) 2002,2003 Michael Vogt</span>"
2399
2400#: ../gtk/window_about.glade.h:3
2401msgid "<span size=\"xx-large\" weight=\"bold\">Synaptic version</span>"
2402msgstr "<span size=\"xx-large\" weight=\"bold\">wersja Synaptic</span>"
2403
2404#: ../gtk/window_about.glade.h:6
2405msgid "Debtag support is enabled."
2406msgstr "obsługa znaczników Debtag jest włączona"
2407
2408#: ../gtk/window_about.glade.h:7
2409msgid "Documented by"
2410msgstr "Dokumentacja"
2411
2412#: ../gtk/window_about.glade.h:8
2413msgid ""
2414"Man page:\n"
2415"Wybo Dekker <wybo@servalys.nl>\n"
2416"Michael Vogt <mvo@debian.org>\n"
2417"Sebastian Heinlein <sebastain.heinlein@web.de>\n"
2418"\n"
2419"Manual:\n"
2420"Sebastian Heinlein <sebastain.heinlein@web.de>"
2421msgstr ""
2422"Strona podręcznika systemowego:\n"
2423"Wybo Dekker <wybo@servalys.nl>\n"
2424"Michael Vogt <mvo@debian.org>\n"
2425"Sebastian Heinlein <allerlei@renates-welt.de>\n"
2426"\n"
2427"Podręcznik:\n"
2428"Sebastian Heinlein <allerlei@renates-welt.de>"
2429
2430#: ../gtk/window_about.glade.h:15
2431msgid ""
2432"Original author:\n"
2433"Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>\n"
2434"\n"
2435"Maintainers:\n"
2436"Michael Vogt <mvo@debian.org>\n"
2437"Gustavo Niemeyer <niemeyer@conectiva.com>\n"
2438"Sebastian Heinlein <sebastian.heinlein@web.de>\n"
2439"\n"
2440"Contributors:\n"
2441"Enrico Zini <enrico@debian.org>\n"
2442"Panu Matilainen <pmatilai@welho.com>\n"
2443"Sviatoslav Sviridov <svd@lintec.minsk.by>"
2444msgstr ""
2445"Autor oryginału:\n"
2446"Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.org>\n"
2447"\n"
2448"Opiekunowie:\n"
2449"Michael Vogt <mvo@debian.org>\n"
2450"Gustavo Niemeyer <niemeyer@conectiva.com>\n"
2451"Sebastian Heinlein <sebastian.heinlein@web.de>\n"
2452"\n"
2453"Współpracujący:\n"
2454"Enrico Zini <enrico@debian.org>\n"
2455"Panu Matilainen <pmatilai@welho.com>\n"
2456"Sviatoslav Sviridov <svd@lintec.minsk.by>"
2457
2458#: ../gtk/window_about.glade.h:27
2459msgid "Package management software using apt."
2460msgstr "Oprogramowanie do zarządzania pakietami przy pomocy apt."
2461
2462#: ../gtk/window_about.glade.h:28
2463msgid ""
2464"This software is licensed under the terms of the GNU General Public License, "
2465"Version 2"
2466msgstr ""
2467"Aplikacja ta jest rozpowszechniana na licencji GNU General Public License, w "
2468"wersji 2"
2469
2470#: ../gtk/window_about.glade.h:29
2471msgid "Translated by"
2472msgstr "Tłumaczenia"
2473
2474#: ../gtk/window_about.glade.h:30
2475msgid ""
2476"Visit the home page at \n"
2477"http://www.nongnu.org/synaptic/"
2478msgstr ""
2479"Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu na:\n"
2480"http://www.nongnu.org/synaptic/ "
2481
2482#: ../gtk/window_about.glade.h:32
2483msgid "Written by"
2484msgstr "Napisany przez"
2485
2486#: ../gtk/window_about.glade.h:33
2487msgid "translators-credits"
2488msgstr ""
2489"Polskim tłumaczeniem tego programu zajmuje się Emil Nowak.\n"
2490"\n"
2491"Wszelkie uwagi, sugestie, poprawki proszę kierować na: \n"
2492"Adres e-mail <emil5@go2.pl>, lub\n"
2493"przez sieć jabber - JID: emil5@jabber.org"
2494
2495#: ../gtk/window_find.glade.h:2
2496msgid "Description and Name"
2497msgstr "Opis i nazwa"
2498
2499#: ../gtk/window_find.glade.h:3
2500msgid "Look in:"
2501msgstr "Sprawdzaj w:"
2502
2503#: ../gtk/window_find.glade.h:7
2504msgid "Search:"
2505msgstr "Szukaj:"
2506
2507#: ../gtk/window_find.glade.h:9
2508msgid "_Search"
2509msgstr "_Szukaj"
2510
2511#: ../gtk/window_fetch.glade.h:1
2512msgid "Show progress of single files"
2513msgstr "Pokaż postęp pobierania poszczególnych plików"
2514
2515#: ../gtk/window_changes.glade.h:1
2516msgid ""
2517"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Mark additional required changes?</"
2518"span>"
2519msgstr ""
2520"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Dokonać dodatkowych niezbędnych zmian?"
2521"</span>"
2522
2523#: ../gtk/window_changes.glade.h:2
2524msgid ""
2525"The chosen action also affects other packages. The following changes are "
2526"required in order to proceed."
2527msgstr ""
2528"Wybrane przez ciebie zmiany mają wpływ na inne pakiety. Niezbędne jest "
2529"wykonanie następujących dodatkowych zmian:"
2530
2531#: ../gtk/window_changes.glade.h:3
2532msgid "_Mark"
2533msgstr "_Zaznacz"
2534
2535#: ../gtk/window_preferences.glade.h:1 ../gtk/window_summary.glade.h:1
2536#: ../gtk/window_filters.glade.h:1
2537msgid " "
2538msgstr " "
2539
2540#: ../gtk/window_preferences.glade.h:3
2541msgid "<b>Appearance</b>"
2542msgstr "<b>Wygląd</b>"
2543
2544#: ../gtk/window_preferences.glade.h:4
2545msgid "<b>Applying Changes</b>"
2546msgstr "<b>Wykonywanie zmian</b>"
2547
2548#: ../gtk/window_preferences.glade.h:5
2549msgid "<b>Colors</b>"
2550msgstr "<b>Kolory</b>"
2551
2552#: ../gtk/window_preferences.glade.h:6
2553msgid "<b>Columns</b>"
2554msgstr "<b>Kolumny</b>"
2555
2556#: ../gtk/window_preferences.glade.h:7
2557msgid "<b>Fonts</b>"
2558msgstr "<b>Czcionki</b>"
2559
2560#: ../gtk/window_preferences.glade.h:8
2561msgid "<b>History files</b>"
2562msgstr "<b>Pliki historii</b>"
2563
2564#: ../gtk/window_preferences.glade.h:9
2565msgid "<b>Marking Changes</b>"
2566msgstr "<b>Zaznaczanie</b>"
2567
2568#: ../gtk/window_preferences.glade.h:10
2569msgid "<b>Package upgrade behaviour (default distribution)</b>"
2570msgstr "<b>Zachowanie przy aktualizacji pakietów (domyślna dystrybucja)</b>"
2571
2572#: ../gtk/window_preferences.glade.h:11
2573msgid "<b>Proxy Server</b>"
2574msgstr "<b>Ustawienia serwera pośredniczącego (proxy)</b>"
2575
2576#: ../gtk/window_preferences.glade.h:12
2577msgid "<b>Temporary Files</b>"
2578msgstr "<b>Pliki tymczasowe</b>"
2579
2580#: ../gtk/window_preferences.glade.h:13
2581msgid ""
2582"<span size=\"large\" weight=\"bold\">These settings affect the core of your "
2583"system. Consider any changes carefully.</span>"
2584msgstr ""
2585"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Poniższe ustawienia mają wpływ na rdzeń "
2586"Twojego systemu. Przeanalizuj dokładnie, to co chcesz zrobić.</span>"
2587
2588#: ../gtk/window_preferences.glade.h:14
2589msgid "A_pplication Font"
2590msgstr "Własna czcionka dla aplikacji"
2591
2592#: ../gtk/window_preferences.glade.h:15
2593msgid "Always Ask"
2594msgstr "Zawsze pytaj"
2595
2596#: ../gtk/window_preferences.glade.h:16
2597msgid "Always prefer the highest version"
2598msgstr "Wybieranie najnowszej wersji"
2599
2600#: ../gtk/window_preferences.glade.h:17
2601msgid "Always prefer the installed version"
2602msgstr "Utrzymywanie oprogramowania w zainstalowanych wersjach."
2603
2604#: ../gtk/window_preferences.glade.h:18
2605msgid "Apply changes in a terminal window"
2606msgstr "Wykonywanie zmian w oknie terminala"
2607
2608#: ../gtk/window_preferences.glade.h:19
2609msgid "Ask to confirm changes that also affect other packages"
2610msgstr "Każdorazowe potwierdzanie zmian wpływających na inne pakiety"
2611
2612#: ../gtk/window_preferences.glade.h:20
2613msgid "Ask to quit after the changes have been applied successfully"
2614msgstr ""
2615"Sugerowanie zamknięcia programu po pomyślnym wykonaniu wszystkich zmian"
2616
2617#: ../gtk/window_preferences.glade.h:21
2618msgid "Automatically"
2619msgstr "Automatycznie"
2620
2621#: ../gtk/window_preferences.glade.h:22
2622msgid "Broken:"
2623msgstr "Uszkodzone:"
2624
2625#: ../gtk/window_preferences.glade.h:23
2626msgid "Clicking on the status icon marks the most likely action"
2627msgstr "Kilknięcie na ikonie stanu wykonuje najpopularniejsze działanie"
2628
2629#: ../gtk/window_preferences.glade.h:24
2630msgid "Color"
2631msgstr "kolor"
2632
2633#: ../gtk/window_preferences.glade.h:25
2634msgid "Color packages by their status"
2635msgstr "Kolorowanie pakietów wg. ich stanu"
2636
2637#: ../gtk/window_preferences.glade.h:26
2638msgid "Colors"
2639msgstr "Kolory"
2640
2641#: ../gtk/window_preferences.glade.h:27
2642msgid "Columns and Fonts"
2643msgstr "Kolumny i Czcionki"
2644
2645#: ../gtk/window_preferences.glade.h:28
2646msgid ""
2647"Comma separated list of hosts and domains that will not be contacted through "
2648"the proxy (e.g. localhost, 192.168.1.231, .net)"
2649msgstr ""
2650"Oddzielona przecinkami lista hostów i domen z którymi połączenie nie będzie "
2651"realizowane za pomocą pośrednika (proxy) - np. localhost, 192.186.1.231, .net"
2652
2653#: ../gtk/window_preferences.glade.h:29
2654msgid "Completely"
2655msgstr "Całkowite"
2656
2657#: ../gtk/window_preferences.glade.h:30
2658msgid "Consider recommended packages as dependencies"
2659msgstr "Traktowanie rekomendowanych pakietów jako zależności"
2660
2661#: ../gtk/window_preferences.glade.h:32
2662msgid "Delete _History files older than:"
2663msgstr "Kasowanie plików historii, których wiek przekracza:"
2664
2665#: ../gtk/window_preferences.glade.h:33
2666#, fuzzy
2667msgid "Delete all cache package files now."
2668msgstr "_Wykasuj podręczne archiwum pakietów (cache)"
2669
2670#: ../gtk/window_preferences.glade.h:34
2671msgid "Direct connection to the internet"
2672msgstr "Bezpośrednie połączenie z internetem"
2673
2674#: ../gtk/window_preferences.glade.h:36
2675msgid "FTP proxy: "
2676msgstr "Pośrednik FTP: "
2677
2678#: ../gtk/window_preferences.glade.h:37
2679msgid "Files"
2680msgstr "Pliki"
2681
2682#: ../gtk/window_preferences.glade.h:38
2683msgid "General"
2684msgstr "Ogólne"
2685
2686#: ../gtk/window_preferences.glade.h:39
2687msgid "HTTP proxy: "
2688msgstr "Pośrednik HTTP: "
2689
2690#: ../gtk/window_preferences.glade.h:40
2691msgid "IP address or host name of the ftp proxy server"
2692msgstr "Adres IP lub nazwa hosta pośrednika ftp"
2693
2694#: ../gtk/window_preferences.glade.h:41
2695msgid "IP address or host name of the http proxy server"
2696msgstr "Adres IP lub nazwa hosta z pośrednikiem dla http"
2697
2698#: ../gtk/window_preferences.glade.h:42
2699msgid "Ignore"
2700msgstr "Ignoruj"
2701
2702#: ../gtk/window_preferences.glade.h:43
2703msgid "Installed (locked):"
2704msgstr "Zainstalowany (zablokowany):"
2705
2706#: ../gtk/window_preferences.glade.h:44
2707msgid "Installed:"
2708msgstr "Zainstalowane:"
2709
2710#: ../gtk/window_preferences.glade.h:45
2711msgid "Keep Configuration"
2712msgstr "Z zachowaniem plików konfiguracyjnych"
2713
2714#: ../gtk/window_preferences.glade.h:46
2715msgid "Manual proxy configuration"
2716msgstr "Ręczna konfiguracja pośrednika (proxy)"
2717
2718#: ../gtk/window_preferences.glade.h:47
2719msgid "Marked for complete removal:"
2720msgstr "Zaznaczone do całkowitego usunięcia:"
2721
2722#: ../gtk/window_preferences.glade.h:48
2723msgid "Marked for downgrade:"
2724msgstr "Zaznaczone do cofnięcia na starą wersję:"
2725
2726#: ../gtk/window_preferences.glade.h:49
2727msgid "Marked for installation:"
2728msgstr "Zaznaczone do instalacji:"
2729
2730#: ../gtk/window_preferences.glade.h:50
2731msgid "Marked for reinstallation:"
2732msgstr "Zaznaczone do re-instalacji:"
2733
2734#: ../gtk/window_preferences.glade.h:51
2735msgid "Marked for removal:"
2736msgstr "Zaznaczone do usunięcia:"
2737
2738#: ../gtk/window_preferences.glade.h:52
2739msgid "Marked for upgrade:"
2740msgstr "Zaznaczone do aktualizacji:"
2741
2742#: ../gtk/window_preferences.glade.h:53
2743msgid "Move D_own"
2744msgstr "Przesuń w _dół"
2745
2746#: ../gtk/window_preferences.glade.h:54
2747msgid "Move _Up"
2748msgstr "Przesuń w _górę"
2749
2750#: ../gtk/window_preferences.glade.h:55
2751msgid "Network"
2752msgstr "Sieć"
2753
2754#: ../gtk/window_preferences.glade.h:56
2755msgid "New in repository:"
2756msgstr "Nowe w repozytorium:"
2757
2758#: ../gtk/window_preferences.glade.h:57
2759msgid "No proxy for: "
2760msgstr "Nie używaj pośrednika dla: "
2761
2762#: ../gtk/window_preferences.glade.h:58
2763msgid "Not installed (locked):"
2764msgstr "Nie zainstalowane (zablokowane):"
2765
2766#: ../gtk/window_preferences.glade.h:59
2767msgid "Not installed:"
2768msgstr "Nie zainstalowane:"
2769
2770#: ../gtk/window_preferences.glade.h:60
2771msgid "Number of undo operations:"
2772msgstr "Liczba możliwych operacji \"Cofnij\":"
2773
2774#: ../gtk/window_preferences.glade.h:61
2775msgid "Port number of the ftp proxy server"
2776msgstr "Numer portu serwera pośredniczącego dla ftp"
2777
2778#: ../gtk/window_preferences.glade.h:62
2779msgid "Port number of the http proxy server"
2780msgstr "Numer portu serwera pośredniczącego (proxy)"
2781
2782#: ../gtk/window_preferences.glade.h:63
2783msgid "Port: "
2784msgstr "Port: "
2785
2786#: ../gtk/window_preferences.glade.h:64
2787msgid "Prefer versions from: "
2788msgstr "Wymuś konkretną wersję: "
2789
2790#: ../gtk/window_preferences.glade.h:66
2791msgid "Reloading outdated package information:"
2792msgstr "Odświeżanie przedawnionej bazy informacji o pakietach:"
2793
2794#: ../gtk/window_preferences.glade.h:67
2795msgid "Removal of packages: "
2796msgstr "Usunięcie pakietów: "
2797
2798#: ../gtk/window_preferences.glade.h:68
2799msgid "Show package properties in the main window"
2800msgstr "Pokazywanie właściwości pakietu o oknie głównym"
2801
2802#: ../gtk/window_preferences.glade.h:70
2803msgid "System upgrade:"
2804msgstr "Aktualizacja systemu:"
2805
2806#: ../gtk/window_preferences.glade.h:71
2807msgid "Upgradable:"
2808msgstr "Do aktualizacji:"
2809
2810#: ../gtk/window_preferences.glade.h:72
2811msgid "Use custom application font"
2812msgstr "Własna czcionka dla aplikacji"
2813
2814#: ../gtk/window_preferences.glade.h:73
2815msgid "Use custom terminal font"
2816msgstr "Własna czcionka terminala"
2817
2818#: ../gtk/window_preferences.glade.h:74
2819msgid "_Delete Cached Package Files"
2820msgstr "_Wykasuj podręczne archiwum pakietów (cache)"
2821
2822#: ../gtk/window_preferences.glade.h:75
2823msgid "_Delete downloaded packages after installation"
2824msgstr "Kasowanie pobranych pakietów _po instalacji"
2825
2826#: ../gtk/window_preferences.glade.h:76
2827msgid "_Keep history"
2828msgstr "Zapisywanie _historii zmian"
2829
2830#: ../gtk/window_preferences.glade.h:77
2831msgid "_Leave all downloaded packages in the cache"
2832msgstr ""
2833"Pozostawianie _wszystkich pobranych pakietów w magazynie podręcznym (cache)"
2834
2835#: ../gtk/window_preferences.glade.h:78
2836msgid "_Only delete packages which are no longer available"
2837msgstr "Usuwanie tylko tych pakietów, które nie są już _dostępne"
2838
2839#: ../gtk/window_preferences.glade.h:79
2840msgid "_Terminal Font"
2841msgstr "Czcionka _terminala"
2842
2843#: ../gtk/window_preferences.glade.h:80
2844msgid "days"
2845msgstr "dni"
2846
2847#: ../gtk/window_disc_name.glade.h:1
2848msgid "*"
2849msgstr "*"
2850
2851#: ../gtk/window_disc_name.glade.h:2
2852msgid ""
2853"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Enter the label of the CD-ROM</span>"
2854msgstr ""
2855"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Wprowadź nazwę dla tego CD_ROMu</span>"
2856
2857#: ../gtk/window_disc_name.glade.h:3
2858msgid "Disc label:"
2859msgstr "Nazwa płytki:"
2860
2861#: ../gtk/window_disc_name.glade.h:4
2862msgid ""
2863"The label will be used to identify the CD-ROM if you want to install "
2864"packages from it later."
2865msgstr ""
2866"Nazwa płyty będzie używana do identyfikacji poszczególnych płyt CD-ROM przy "
2867"późniejszej instalacji pakietów."
2868
2869#: ../gtk/window_setopt.glade.h:1
2870msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Set an internal option</span>"
2871msgstr ""
2872"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Ustawianie wewnętrznych opcji</span>"
2873
2874#: ../gtk/window_setopt.glade.h:2
2875msgid "Only experts should use this."
2876msgstr "Tylko eksperci powinni używać tej opcji."
2877
2878#: ../gtk/window_setopt.glade.h:3
2879msgid "Value:"
2880msgstr "Wartość:"
2881
2882#: ../gtk/window_setopt.glade.h:4
2883msgid "Variable:"
2884msgstr "Zmienne:"
2885
2886#: ../gtk/window_summary.glade.h:3
2887msgid "<b>Summary</b>"
2888msgstr "<b>Podsumowanie</b>"
2889
2890#: ../gtk/window_summary.glade.h:4
2891msgid ""
2892"<span weight=\"bold\" size=\"large\">Apply the following changes?</span>"
2893msgstr ""
2894"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Dokonać następujących zmian?</span>"
2895
2896#: ../gtk/window_summary.glade.h:6
2897msgid "Download package files only"
2898msgstr "Tylko pobieranie plików z pakietami"
2899
2900#: ../gtk/window_summary.glade.h:7
2901msgid "Return to the main screen"
2902msgstr "Powraca do głównego okna programu"
2903
2904#: ../gtk/window_summary.glade.h:8
2905msgid "The package files will be downloaded, but not installed"
2906msgstr "Pliki z pakietami zostaną jedynie pobrane (nie będą ani instalowanie)"
2907
2908#: ../gtk/window_summary.glade.h:9
2909msgid ""
2910"This is your last opportunity to look through the list of marked changes "
2911"before they are applied."
2912msgstr ""
2913"To jest ostatnia szansa przejrzenia listy wybranych zmian przed ich "
2914"wykonaniem."
2915
2916#: ../gtk/window_summary.glade.h:10
2917#, fuzzy
2918msgid ""
2919"Vendors sign their packages to verify the origin and integrity of the "
2920"packages. Disabling the verification is a security risk."
2921msgstr ""
2922"Producenci pakietów podpisują swoje produkty, aby użytkownicy mogli "
2923"sprawdzić źródło i integralność pobranych danych. Wyłączenie tej opcji "
2924"obniża bezpieczeństwo systemu."
2925
2926#: ../gtk/window_summary.glade.h:11
2927msgid "Verify package signatures"
2928msgstr "Weryfikuj podpisy pakietów"
2929
2930#: ../gtk/window_summary.glade.h:12
2931msgid "_Show Details"
2932msgstr "Pokaż _szczegóły"
2933
2934#. TRANSLATORS: this is a label embedded in the "Status" notebook tab, so it describes the "Current [status]"
2935#: ../gtk/window_filters.glade.h:4
2936msgid "<b>Current</b>"
2937msgstr "<b>Aktualne</b>"
2938
2939#. TRANSLATORS: this is a label embedded in the "Status" notebook tab, so it describes the "Marked [status]"
2940#: ../gtk/window_filters.glade.h:6
2941msgid "<b>Marked</b>"
2942msgstr "<b>Zaznaczone</b>"
2943
2944#. TRANSLATORS: this is a label embedded in the "Status" notebook tab, so it describes the "Other [status]"
2945#: ../gtk/window_filters.glade.h:8
2946msgid "<b>Other</b>"
2947msgstr "<b>Inne</b>"
2948
2949#: ../gtk/window_filters.glade.h:9
2950msgid "AND"
2951msgstr "I"
2952
2953#: ../gtk/window_filters.glade.h:10
2954msgid "Boolean operator between property criterias:"
2955msgstr "Operator logiczny pomiędzy kryteriami filtrowania:"
2956
2957#: ../gtk/window_filters.glade.h:12
2958msgid "Conflicting Packages"
2959msgstr "Konflikty pakietów"
2960
2961#: ../gtk/window_filters.glade.h:14 ../gtk/window_details.glade.h:15
2962msgid "Dependent Packages"
2963msgstr "Zależące od tego pakietu"
2964
2965#: ../gtk/window_filters.glade.h:16
2966msgid "Exclude"
2967msgstr "Nie zawierają"
2968
2969#: ../gtk/window_filters.glade.h:17
2970msgid "Exclude selected sections"
2971msgstr "Nie stosuj do wybranych działów"
2972
2973#: ../gtk/window_filters.glade.h:18 ../gtk/rgfiltermanager.h:60
2974msgid "Excludes"
2975msgstr "Nie zawiera"
2976
2977#: ../gtk/window_filters.glade.h:20
2978msgid "For installation or upgrade"
2979msgstr "Do instalacji lub aktualizacji"
2980
2981#: ../gtk/window_filters.glade.h:21
2982msgid "For removal"
2983msgstr "Do usunięcia"
2984
2985#: ../gtk/window_filters.glade.h:22
2986msgid "Include"
2987msgstr "Zawierają"
2988
2989#: ../gtk/window_filters.glade.h:23
2990msgid "Include selected sections only"
2991msgstr "Zastosuj tylko do wybranych działów"
2992
2993#: ../gtk/window_filters.glade.h:24 ../gtk/rgfiltermanager.h:59
2994msgid "Includes"
2995msgstr "Zawiera"
2996
2997#: ../gtk/window_filters.glade.h:26
2998msgid "Installed packages that are up-to-date"
2999msgstr "Zainstalowane pakiety, które są aktualne"
3000
3001#: ../gtk/window_filters.glade.h:27
3002msgid "Installed packages that are upgradable"
3003msgstr "Zainstalowane, które można zaktualizować"
3004
3005#: ../gtk/window_filters.glade.h:28
3006msgid "Installed packages that are upgradable to a later upstream version"
3007msgstr "Zainstalowane, które można zaktualizować do nowego wydania upstram"
3008
3009#: ../gtk/window_filters.glade.h:29
3010msgid "Library packages that are no longer needed (deborphan is required)"
3011msgstr ""
3012"Pakiety z bibliotekami, które nie są już potrzebne (do poprawnego działania "
3013"wymagany jest deborphan)"
3014
3015#: ../gtk/window_filters.glade.h:32
3016msgid "Not installable"
3017msgstr "Bez możliwości instalcji"
3018
3019#: ../gtk/window_filters.glade.h:34
3020msgid "Not installed packages"
3021msgstr "Nie zainstalowane pakiety"
3022
3023#: ../gtk/window_filters.glade.h:35
3024msgid "Not marked"
3025msgstr "Nie zaznaczone"
3026
3027#: ../gtk/window_filters.glade.h:36
3028msgid "OR"
3029msgstr "LUB"
3030
3031#: ../gtk/window_filters.glade.h:38
3032msgid "Orphaned"
3033msgstr "Osierocone"
3034
3035#: ../gtk/window_filters.glade.h:40
3036#, fuzzy
3037msgid "Packages that are new in the repository since that last \"Reload\""
3038msgstr "Pakiety, które są nowe w repozytorium od ostatniej \"aktualizacji\""
3039
3040#: ../gtk/window_filters.glade.h:41
3041msgid "Packages that are not available in any repository"
3042msgstr "Pakiety, które nie są dostępne żadym repozytorium"
3043
3044#: ../gtk/window_filters.glade.h:42
3045msgid "Packages that will be installed or upgraded"
3046msgstr "Pakiety, które zostaną zainstalowane lub zaktualizowane"
3047
3048#: ../gtk/window_filters.glade.h:43
3049msgid "Packages that will be removed"
3050msgstr "Pakiety które zostaną usunięte"
3051
3052#: ../gtk/window_filters.glade.h:44
3053msgid "Packages that will never be upgraded"
3054msgstr "Pakiety, które nigdy nie będą zaktualizowane"
3055
3056#: ../gtk/window_filters.glade.h:45
3057msgid "Packages that won't be changed"
3058msgstr "Pakiety które nie zostaną zmienione"
3059
3060#: ../gtk/window_filters.glade.h:46
3061msgid "Packages with broken dependencies"
3062msgstr "Pakiety z niespełnionymi zależnościami"
3063
3064#. replaces/obsoletes
3065#: ../gtk/window_filters.glade.h:50 ../gtk/rgfiltermanager.h:74
3066msgid "Recommendations"
3067msgstr "Rekomendowane"
3068
3069#: ../gtk/window_filters.glade.h:51
3070msgid "Removed packages that have left configuration files on the system"
3071msgstr "Usunięte pakiety, które pozostawiły pliki konfiguracyjne w systemie"
3072
3073#: ../gtk/window_filters.glade.h:52
3074msgid "Replaced Packages"
3075msgstr "Zamienione pakiety"
3076
3077#: ../gtk/window_filters.glade.h:53
3078msgid "Residual config"
3079msgstr "Pozostałe po konfiguracji"
3080
3081#. /recommends
3082#: ../gtk/window_filters.glade.h:56 ../gtk/rgfiltermanager.h:75
3083msgid "Suggestions"
3084msgstr "Sugerowane"
3085
3086#: ../gtk/window_filters.glade.h:57
3087msgid "Tags"
3088msgstr "Znaczniki"
3089
3090#: ../gtk/window_filters.glade.h:58
3091msgid "Upgradable"
3092msgstr "Do aktualizacji"
3093
3094#: ../gtk/window_filters.glade.h:60
3095msgid "Version Number"
3096msgstr "Wersja"
3097
3098#: ../gtk/window_filters.glade.h:61
3099msgid "_Deselect All"
3100msgstr "_Odznacz wszystko"
3101
3102#: ../gtk/window_filters.glade.h:62
3103msgid "_Invert All"
3104msgstr "Odwróć _wszystko"
3105
3106#: ../gtk/window_filters.glade.h:63
3107msgid "_Select All"
3108msgstr "Z_aznacz wszystko"
3109
3110#: ../gtk/window_repositories.glade.h:2
3111msgid "Distribution:"
3112msgstr "Dystrybucja:"
3113
3114#: ../gtk/window_repositories.glade.h:4
3115msgid "Section(s):"
3116msgstr "Dział(y):"
3117
3118#: ../gtk/window_repositories.glade.h:5
3119msgid "URI:"
3120msgstr "URI:"
3121
3122#: ../gtk/window_repositories.glade.h:6
3123msgid "Vendors..."
3124msgstr "Dostarczający..."
3125
3126#: ../gtk/window_repositories.glade.h:7
3127msgid "deb"
3128msgstr "deb"
3129
3130#: ../gtk/window_repositories.glade.h:8
3131msgid "deb-src"
3132msgstr "deb-src"
3133
3134#: ../gtk/window_repositories.glade.h:9
3135msgid "rpm"
3136msgstr "rpm"
3137
3138#: ../gtk/window_repositories.glade.h:10
3139msgid "rpm-src"
3140msgstr "rpm-src"
3141
3142#: ../gtk/window_rgdebinstall_progress.glade.h:1
3143msgid "<i>Preparing packages...</i>"
3144msgstr "<i>Przygotowywanie pakietów...</i>"
3145
3146#: ../gtk/window_rgdebinstall_progress.glade.h:2
3147msgid "Automatically close after the changes have been successfully applied"
3148msgstr "Automatycznie zamknij to okno po pomyślnym wykonaniu zmian."
3149
3150#: ../gtk/window_rgdebinstall_progress.glade.h:3
3151msgid "Terminal"
3152msgstr "Terminal"
3153
3154#: ../gtk/window_rginstall_progress_msgs.glade.h:1
3155msgid "Extra output was generated during Package Manager operation"
3156msgstr ""
3157"Dodatkowe informacje zostały wygenerowane podczas działania Menedżera "
3158"Pakietów"
3159
3160#: ../gtk/window_tasks.glade.h:1
3161#, fuzzy
3162msgid ""
3163"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Which tasks should be performed by your "
3164"computer?</span>\n"
3165"\n"
3166"These are preselected groups of packages to perform each task. If you select "
3167"a task, the corresponding packages will be marked for installation."
3168msgstr ""
3169"<span size=\"large\" weight=\"bold\">Do jakich celów jest przeznaczony ten "
3170"komputer?</span>\n"
3171"\n"
3172"Istnieją wyselekcjonowane grupy pakietów przeznaczone do określonych celów. "
3173"Wybierając jedno z dostępnych zadań wybiera się całe grupy pakietów "
3174"przeznaczonych do tego celu."
3175
3176#: ../gtk/window_tasks.glade.h:4
3177msgid "_Description"
3178msgstr "_Opis"
3179
3180#: ../gtk/window_zvtinstallprogress.glade.h:1
3181msgid "<b>Terminal Output:</b>"
3182msgstr "<b>Wyjście terminala:</b>"
3183
3184#: ../gtk/window_zvtinstallprogress.glade.h:2
3185msgid "Close this dialog after the changes have been successfully applied"
3186msgstr "Zamknij to okno po pomyślnym wykonaniu zmian."
3187
3188#: ../data/synaptic.desktop.in.h:1 ../data/synaptic-kde.desktop.in.h:1
3189msgid "Install, remove and upgrade software packages"
3190msgstr "Instalacja, usuwanie i aktualizacja pakietów z oprogramowaniem"
3191
3192#: ../data/synaptic.desktop.in.h:2 ../data/synaptic-kde.desktop.in.h:2
3193msgid "Package Manager"
3194msgstr "Menedżer pakietów"
3195
3196#: ../data/synaptic.desktop.in.h:3 ../data/synaptic-kde.desktop.in.h:3
3197msgid "Synaptic Package Manager"
3198msgstr "Synaptic Menedżer Pakietów"
3199
3200#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:1
3201msgid " - "
3202msgstr " - "
3203
3204#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:2
3205msgid ""
3206"<b>Note:</b> Changes are not applied instantly. At first you have to mark "
3207"all changes and then to apply them."
3208msgstr ""
3209"<b>Uwaga:</b> Zmiany nie są wprowadzane natychmiast. Najpierw należy "
3210"zaznaczyć co ma zostać zmienione, a następnie \"wykonać\" wszystkie operacje."
3211
3212#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:3
3213msgid "Choose the action from the context menu of the package."
3214msgstr "Wybrać działanie z menu kontekstowego pakietu."
3215
3216#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:4
3217msgid "Click on the status icon to open a menu that contains all actions."
3218msgstr ""
3219"Kliknąć na ikonie stanu - otworzy się menu zawierające wszystkie działania."
3220
3221#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:5
3222msgid "Double click on the package name."
3223msgstr "Podwójnie kliknąc na nazwie pakietu."
3224
3225#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:6
3226msgid "Quick Introduction"
3227msgstr "Krótki wstęp"
3228
3229#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:7
3230msgid "Select the package and choose the action from the 'Package' menu."
3231msgstr "Wybrać pakiet i odpowiednie działanie z menu 'Pakietu'."
3232
3233#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:8
3234msgid "Show this dialog at startup"
3235msgstr "Pokazuj to okno dialogowe przy uruchamianiu"
3236
3237#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:9
3238msgid ""
3239"The software on your system is organized in so called <i>packages</i>. The "
3240"package manager enables you to install, to upgrade or to remove software "
3241"packages."
3242msgstr ""
3243"Oprogramowanie w twoim systemie jest uporządkowane w tzw. <i>pakietach</i>. "
3244"Menedżer pakietów umożliwia usuwanie, instalowanie oraz aktualizację "
3245"pakietów oprogramowania."
3246
3247#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:10
3248msgid ""
3249"You can mark packages for installation, upgrade or removal in several ways:"
3250msgstr ""
3251"Pakiety do instalacji, aktualizacji czy też usunięcia można zaznaczyć na "
3252"kilka sposobów:"
3253
3254#: ../gtk/dialog_welcome.glade.h:11
3255msgid ""
3256"You should reload the package information regularly. Otherwise you could "
3257"miss important security upgrades."
3258msgstr ""
3259"Zalecamy regularne odświeżanie bazy informacji o pakietach, aby nie "
3260"przeoczyć ważnych aktualizacji związanych z bezpieczeństwem systemu."
3261
3262#: ../gtk/dialog_unmet.glade.h:1
3263msgid ""
3264"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Could not mark all packages for "
3265"installation or upgrade</span>\n"
3266"\n"
3267"The following packages have unresolvable dependencies. Make sure that all "
3268"required repositories are added and enabled in the preferences."
3269msgstr ""
3270"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Nie można zaznaczyć wszystkich "
3271"pakietów do instalacji lub aktualizacji</span>\n"
3272"\n"
3273"Następujące pakiety posiadają niespełnione zależności. Upewnij się czy "
3274"wszystkie wymagane repozytoria są dodane i czy są włączone w preferencjach."
3275
3276#: ../gtk/dialog_changelog.glade.h:1
3277msgid "Complete changelog of the latest version:"
3278msgstr "Pełny plik zmian (changelog) najnowszej wersji:"
3279
3280#: ../gtk/dialog_update_failed.glade.h:1
3281msgid ""
3282"<big><b>Could not download all repository indexes</b></big>\n"
3283"\n"
3284"The repository might be no longer available or could not be contacted "
3285"because of network problems. If available an older version of the failed "
3286"index will be used. Otherwise the repository will be ignored. Check your "
3287"network connection and the correct writing of the repository address in the "
3288"preferences."
3289msgstr ""
3290"<big><b>Nie można pobrać indeksów ze wszystkich repozytoriów</b></big>\n"
3291"\n"
3292"Poniższe repozytoria mogły zostać wyłączone, lub nie można było uzyskać "
3293"dostępu ze względu na problemy z siecią. Jeżeli dostępna jest lokalna kopia "
3294"starej wersji indeksów zostanie ona użyta, w przeciwnym wypadku repozytorium "
3295"zostanie zignorowane. Zalecamy sprawdzenie połączenia sieciowego, lub "
3296"sprawdzenie poprawności wpisu repozytorium w preferencjach."
3297
3298#: ../gtk/rgfiltermanager.h:66
3299msgid "Package name"
3300msgstr "Nazwa pakietu"
3301
3302#: ../gtk/rgfiltermanager.h:69
3303msgid "Version number"
3304msgstr "Numer wersji"
3305
3306#. depends, predepends etc
3307#: ../gtk/rgfiltermanager.h:71
3308msgid "Provided packages"
3309msgstr "Dostarczane pakiety"
3310
3311#. provides and name
3312#: ../gtk/rgfiltermanager.h:72
3313msgid "Conflicting packages"
3314msgstr "Pakietów w konflikcie"
3315
3316#. conflicts
3317#: ../gtk/rgfiltermanager.h:73
3318msgid "Replaced packages"
3319msgstr "Zamienione pakiety"
3320
3321#. suggests
3322#: ../gtk/rgfiltermanager.h:76
3323msgid "Dependent packages"
3324msgstr "Zależące pakiety"
3325
3326#: ../gtk/rgpkgcdrom.cc:68
3327#, fuzzy
3328msgid "Please insert a disc in the drive."
3329msgstr "Proszę włożyć płytę do napędu."
3330
3331#: ../gtk/rgiconlegend.cc:41 ../gtk/window_iconlegend.glade.h:2
3332msgid "Icon Legend"
3333msgstr "Opis ikon"
3334
3335#: ../gtk/rgiconlegend.cc:72
3336msgid "Package is supported"
3337msgstr ""
3338
3339#. vim:ts=3:sw=3:et
3340#: ../gtk/window_iconlegend.glade.h:1
3341msgid ""
3342"<b>The following icons are used to indicate the current status of a package:"
3343"</b>"
3344msgstr ""
3345"<b>Następujące ikony są wykorzystywane do przedstawienia stanu pakietu:</b>"
3346
3347#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:87
3348msgid "<i>Running...</i>"
3349msgstr "<i>Wykonywanie operacji...</i>"
3350
3351#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:117
3352msgid "<i>Finished</i>"
3353msgstr "<i>Ukończono</i>"
3354
3355#: ../gtk/rgterminstallprogress.cc:128
3356msgid "<i>Can't close while running</i>"
3357msgstr "<i>Nie można zamknąć podczas wykonywania</i>"
3358
3359#. vim:sts=3:sw=3
3360#: ../gtk/dialog_download_error.glade.h:1
3361#, fuzzy
3362msgid ""
3363"<big><b>Could not download all necessary package files</b></big>\n"
3364"\n"
3365"The version of the package that you want to install might be no longer "
3366"available in the repository, or there may be problems with the source of the "
3367"package. Reload the package list and check the source of the package (e.g. "
3368"CD or network connection)."
3369msgstr ""
3370"<big><b>Nie można było pobrać wszystkich plików</b></big>\n"
3371"\n"
3372"Wersja pakietu którą chcesz zainstalować może być niedostępna w "
3373"repozytoriach, lub wystąpiły problemy z źródłem tego pakietu. Odśwież listę "
3374"pakietów i sprawdź źródło pakietu (np. płytę CD, czy połączenie sieciowe)."
3375
3376#: ../gtk/dialog_update_outdated.glade.h:1
3377msgid ""
3378"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Your package information is out of "
3379"date</span>\n"
3380"\n"
3381"Your package information is older than 48 hours. There could be important "
3382"security updates available. It is recommended to reload the package "
3383"information regularly."
3384msgstr ""
3385"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Baza informacji o pakietach jest "
3386"przedawniona</span>\n"
3387"\n"
3388"Baza informacji o pakietach w Twoim systemie nie była aktualizowana od ponad "
3389"48 godzin. Możliwe, że w tym czasie pojawiły się aktualizacje oprogramowania "
3390"związane z bezpieczeństwem systemu. Zaleca się regularne odświeżanie "
3391"informacji o pakietach."
3392
3393#: ../gtk/dialog_update_outdated.glade.h:4
3394msgid "Remember the answer"
3395msgstr "Zapamiętaj odpowiedź"
3396
3397#: ../gtk/dialog_update_outdated.glade.h:5
3398msgid "_Reload"
3399msgstr "_Odśwież"
3400
3401#: ../gtk/window_logview.glade.h:1
3402msgid "History"
3403msgstr "Historia"
3404
3405#: ../gtk/window_logview.glade.h:2
3406msgid "History of installed, upgraded and removed software packages."
3407msgstr "Historia Instalacji, usuwania i aktualizacji pakietów oprogramowania. "
3408
3409#~ msgid "Internal Error: Couldn't fork gzip. Please report."
3410#~ msgstr ""
3411#~ "Błąd wewnętrzny: Nie można uruchomić procesu potomnego gzip. Proszę "
3412#~ "zgłosić błąd."
3413
3414#~ msgid "Internal Error: couldn't fork bzip2. Please report."
3415#~ msgstr ""
3416#~ "Błąd wewnętrzny: nie można uruchomić procesu potomnego dla bzip2. Proszę "
3417#~ "zgłosić błąd."
3418
3419#~ msgid ""
3420#~ "<big><b>%s</b></big> \n"
3421#~ "\n"
3422#~ "%s"
3423#~ msgstr ""
3424#~ "<big><b>%s</b></big> \n"
3425#~ "\n"
3426#~ "%s"
3427
3428#~ msgid "Normal"
3429#~ msgstr "Normalny"
3430
3431#~ msgid "Critical"
3432#~ msgstr "Krytyczny"
3433
3434#~ msgid "Security"
3435#~ msgstr "Bezpieczeństwo"
3436
3437#~ msgid "Installation finished"
3438#~ msgstr "Instalacja zakończona"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.